Ολοκληρωμένο

Shopify website refresh

Ανατέθηκε στον:

brownique

i am a shopify developer and i can help to set up your shopify site and get it all finalised right now.

$17 CAD σε 1 μέρα
(99 Αξιολογήσεις)
5.5

9 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $26 για αυτή τη δουλειά

muhamed3uda

Hello, we can work togather in tow hours to finish all small edits and make store smart looks great with strong online store builder

$30 CAD σε 1 μέρα
(104 Αξιολογήσεις)
6.0
usmanlive

i am ready to modify your website look right now i will give professional and sleek look to your website send me your site link in chat lets discuss there. [login to view URL] [login to view URL] https:// Περισσότερα

$25 CAD σε 3 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
5.9
an1566706

I read your project description …Shopify website refresh ……..and we are very exited to work on it We are an group and we have an expert & qualified to accomplish your project in professional & unique We are w Περισσότερα

$25 CAD σε 1 μέρα
(38 Αξιολογήσεις)
5.2
$25 CAD σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.4
ghostala

Hello. Since last 5 years ago, I have worked with tons of clients with my great PHP/WordPress/Shopify/Magento Skills. I read your requirements very carefully and I ensure I will complete your all specs in few days. Περισσότερα

$25 CAD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.2
gbabeux

Hi, my name is Gabriel and I would like to help you with your Shopify store. Why should you choose me ? Well, I have made my very own Shopify store (where I used to sell clothesand accessories). My business was a drops Περισσότερα

$30 CAD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.5
digitalads786

Major expertise in PHP development, including all its major frameworks CakePHP, Laravel, Codeignitor and others. I have also vast proficiency in WordPress development including its custom theme development and code cus Περισσότερα

$30 CAD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.3
shashi2424

Hi, I am creative Web Designer, PHP and wordpress developer I understand the perfect user interface should look good and work even better. Alongside my clients, I uncover problems and solve them. In short, I create Περισσότερα

$25 CAD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.0