Ολοκληρωμένο

Server Configuration and Optimization (WHM CPANEL)

I need someone to do those Server Configurations :

1. Install CSF

2. Install Rkhunter

3. MySQL optimization, slow query log configuration

4. PHP security and optimization

5. Secure and Optimize Apache HTTP server

6. Run upcp

7. Run yum update for system

8. Brute Force Detection

9. Check exim mail queue and remove frozen emails

10. Secure and Upgrade of SSH

11. Update kernel

12. Check application updates

13. Check for hardware errors log

14. Check server utilization

Ικανότητες: Apache, Linux, MySQL, PHP, Διαχείριση Συστήματος

Περισσότερα: how to optimize dedicated server, apache optimization + cpanel, whm reduce server response time, optimize whm for wordpress, optimize cpanel server, speed up whm server, whm optimize mysql, whm cache, flash media streaming server configuration, voip server configuration, ubuntu linux postfix mail server configuration, vps china linux whm cpanel, mail server configuration script ubuntu, windows 2003 script server configuration, wowza server configuration, web based exchange server configuration, adodb server configuration, openvpn server configuration windows, upload size server configuration, server configuration whm

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Morocco

Ταυτότητα Εργασίας: #17757520

Ανατέθηκε στον:

CindyAdams

System Admin & Linux guru, I would love to help you out configure and secure your server if you can just message me i can ask u some details and we can finish this today.! Regards, C

$50 USD σε 1 μέρα
(102 Αξιολογήσεις)
6.6

4 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $83 για αυτή τη δουλειά

monsune

Hello from Poland. Lots of sysadmin experience here. You probably don't realize that you are asking for a job that is going to take at least 12 hours to complete. Some of those tasks can even take a day (like slow quer Περισσότερα

$150 USD σε 2 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
4.7
$111 USD σε 2 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.7
mnadeemm

I`m skilled system administrator with 6+ years experience. I'm open source lover, good at security server, I design and build a server infrastructure on Linux environment including a Web server Configuration (Apache/Ng Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0