Ολοκληρωμένο

script that deletes oldest files according to a postgres database

The script shall delete files. Name and location can be obtained from a postgres database. If the free space of a disk is getting underneath a certain minimum the schript should start to delet the oldest files and also remove the corresponding entry in the database.

Ικανότητες: Elasticsearch, Java, MySQL, PHP, Python

Περισσότερα: postgresql delete records older than, pg_dump example, auto delete a record in table when date is expired?, pg_dump version mismatch, pg_dump restore, postgres expire, postgresql cron, pg_dump gzip, script delete oldest files ftp, save files postgres database, script search xml files folder string, perl script process xls files, script deletes messages myspace, script play flv files frame frame, script combine php files, pdf files sql server database, script whm skeleton files, restore postgres database folder, bash shell script find move files, script move log files check name

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 9 αξιολογήσεις ) Salzburg, Austria

Ταυτότητα Εργασίας: #15696327

Ανατέθηκε στον:

GennadiyVL

Hello! I already have same script (this script is working on several my servers) and I can provide it to you. Relevant Skills and Experience To complete your task I send you my script for removing old wal files, scrip Περισσότερα

€23 EUR σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.9

10 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €30 για αυτή τη δουλειά

deytps86

I am pretty much comfortable in your work. Can you talk further? Relevant Skills and Experience Java Pyhon Shell Proposed Milestones €27 EUR - Delivery

€27 EUR σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
4.7
rubbun

I am yaj. I have more than 6 years of experience in Android platform . I have worked on many project . You can contact with me . I can complete your task within your budget and timeline. Relevant Skills and Experience Περισσότερα

€28 EUR σε 2 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.0
grtdeveloper

can do it in a day

€29 EUR σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.8
neernab

HI, we are a team of developers who are well versed in java and python. we ensure on time delivery of work with 100% customer satisfaction. Relevant Skills and Experience please find our portfolio below. https://pikkm Περισσότερα

€30 EUR σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
4.7
€23 EUR σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.3
€23 EUR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.8
€66 EUR σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.9
aldemuroharis

I can complete your project on time and within your budget. Relevant Skills and Experience MySQL, PHP, Python Proposed Milestones €23 EUR - i will finish your task in a day

€23 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kershingf

I have been working in python for about 3 years and I want to work on your project Habilidades y experiencia relevante Python Script analyser Postgresql/Mysql Htos propuestos €23 EUR - Script

€23 EUR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0