Ολοκληρωμένο

Scrape a web page for specific information and populate a dropdown based on the data

We want to create a dropdown with all of the most recent 4-6 weeks of cinema releases in the UK.

The source of this information is the public site:

[login to view URL]

Looking at the page source, we can see that there are clear patterns which define the date, film name and film studio/distributor.

We want to get at least the last 4 weeks list of film releases.

We're happy with any method, but we've suggested the following as an initial outline of how it might be done.

Get current month and year as $month $year. Find $month-1 $year</h4> in the page.

Find $month $year</h4> in the page

Everything between those two sections will give us at least the last 1 month of data.

Within those sections find:

<div class="schedule-film-name--title">$film_name</div>

<span class="mobile-only distributor">$film_distributor</span>

Populate a php form with a dropdown which includes the release date as a section header in the dropdown:

$release_date

$film_name : $film_distributor

$film_name : $film_distributor

$film_name : $film_distributor

$release_date

$film_name : $film_distributor

$film_name : $film_distributor

This is a quick and simple project for a decent php programmer.

The final output will be a php page we can upload to our server and test. The form will just have

"Recent Releases"

And underneath it, a drop-down with date sections (from -1 month to yesterday) and releases in alphabetical order under each date.

Ικανότητες: HTML, Javascript, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Web Scraping

Περισσότερα: regex web scraping python, extract data from webpage, scrape data from website python, web scraping tutorial, web scraping, free web scraper, extract data from website online, extract data from website to excel, php scrape web page specific data, sql server scrape web page, scrape web page web browser control, screen scrape web page using vbnet, vba screen scrape web page, scrape web page vba access, scrape web page using vba, visual basic scrape web page, prototype scrape web page, scrape web page xml java, scrape web page data daily, scrape web page via sql 2005

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 80 αξιολογήσεις ) london, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #16896621

Ανατέθηκε στον:

rajdeepa555

Hello Sir, I have done a various project, where I need to scrape different cinema's site in order get their data for my clients. I clear understand project requirements and quite efficient to work on these and deliv Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
6.7

17 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $123 για αυτή τη δουλειά

mantislin

Hi sir, This is Lin, Can we discuss more details about your project? then i can do example data or script for you, we can continue after you checked example data. I did more than 380+ scraping project, please vie Περισσότερα

$148 USD σε 3 μέρες
(405 Αξιολογήσεις)
7.8
$155 USD σε 1 μέρα
(109 Αξιολογήσεις)
6.8
techsoftpk

Hi there, I am professional SEO friendly web designer & developer, I can design Fully Responsive and SEO Optimized Website. Please send me message so that we can discuss the project in detail I have 5+ yea Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
6.7
$35 USD σε 3 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
6.1
kanwarcheema

Hello Sir, Project: Fetch Movie release date from remote URL and show on your page I have read your project description given here and qualifications it needed to complete the job. I would like to discuss it in more Περισσότερα

$55 USD σε 2 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
6.0
TuckerAlexander

Hello, I have experience in scraping and formatting page data. I could certainly scrape the release date information you require and create a drop-down display of the list. Please view my portfolio page for similar wor Περισσότερα

$166 USD σε 3 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
6.1
loainagati

A proposal has not yet been provided

$88 USD σε 2 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
6.1
FreeXXM

@_@ Greetings! Thank you for your job. I have reviewed your job description carefully, I think this job is best fit to me. I am a senior web developer with 6+ years of experience of developing web projects such Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
5.6
yujun21

I have read your requirement, which has led me to be confident of your project. I am an expert of webscrapping, which you are able to confirm with my portfolio and reviews. We need more chatting for analysis of your Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
4.9
govindbaker

A proposal has not yet been provided

$200 USD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.9
wuricheng1985

Hi! I am a Web Scraping expert and have 7 years of experience with Web Scraping. I read your requirement carefully. So I know how to complete your project, and can get this developed(fixed) for you quickly! If you Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.8
angeloradici

hi, i have the skills for analyst and software developer. i realized complex web site and portal in hospitality, hotels and cruise environment. i developed e-commerce web site. Thanks

$250 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
TorchlightMedia

Hi This looks quite interesting and we needed to do a similar thing when building [login to view URL] as a lot of the retailers didn't have a product API so we had to grab the data via scraping the sites instead. Ju Περισσότερα

$166 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bilalhzaidi

I have scrapped whole data on excel sheet with all the data, just to show it to you i can send you screen shot. If you are comfortable with the project or need some changes i can make those changes and send across Περισσότερα

$127 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pankaj1433

We can write a cron that scrapes the values from the page (we can schedule it over the server) and update those values in data base at the backend(mysql or mongo) and then show them in a drop down from the database. I Περισσότερα

$222 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
azadehebrahimi00

A proposal has not yet been provided

$35 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0