Κλειστό

Safaro carpooling

66 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $2517 για αυτή τη δουλειά

aistechnolabs

Greetings, Thanks for the opportunity. It’s really exciting that we have similar kind of expertise and work experience: [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$4322 CAD σε 30 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
9.3
contact2phpsl

Can design ans build a Carpooling and ride share website and android APP as have alreadybuilt such niche APPS and cites. Please check below my similar samples; >> Hopper: [login to view URL] Περισσότερα

$4222 CAD σε 28 μέρες
(1048 Αξιολογήσεις)
9.4
Yknox

Hello I'm interesting your project very well I'm a Good expert of PHP, Node.JS, Angular.JS, Java, Swift, Object C, Android, iOS, HTML5, Mathmatics, Algorithm. I m quite well experienced in these jobs. Let's go ah Περισσότερα

$2500 CAD σε 30 μέρες
(878 Αξιολογήσεις)
9.3
SRajpurohit

Hello there, Carpooling App Developed by us: [login to view URL] [login to view URL] Let's discuss the project scope & your expectations in detail so Περισσότερα

$3111 CAD σε 30 μέρες
(282 Αξιολογήσεις)
9.1
Yugene90

Hello, How are you? I have checked your job posting "Safaro carpooling" and placed a bid since I have already developed ride sharing apps similar to yours. If you are looking for a dedicated developer and reliable pa Περισσότερα

$1500 CAD σε 30 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
8.4
marketingmindz

Do you seek for Hybrid/Native application? Can you share the services you want on applications? On which platform you want to build the web application? We've 5+ years of experience in Mobile app development and Περισσότερα

$3500 CAD σε 30 μέρες
(122 Αξιολογήσεις)
8.4
amitorada

Hi I have more than 5 years great experience in mobile application development on Android and iOS platform using Java, objective-c, and swift. I have all the skillset that you are looking for uber type application d Περισσότερα

$4000 CAD σε 45 μέρες
(198 Αξιολογήσεις)
8.4
sphinxsolution

Hello, I hope you are doing well, We are Sphinx solution, a Software Solutions and Services Company of 80+ in-house developers and designers specializing in Mobile Apps Development, Web Technologies, Software Testin Περισσότερα

$2500 CAD σε 30 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
8.5
r4rony

Dear Client, ** SIMILAR WORK DONE ** == [login to view URL] (Android and iPhone is still in process) == [login to view URL] We are a team of enthusiastic developers and designers who are experts in devel Περισσότερα

$2500 CAD σε 30 μέρες
(204 Αξιολογήσεις)
8.5
drupaltonic

Hi, hope you are good. We have read the description and we understand your requirements. We have very dedicated web & graphic designers in our team. We can assure you for quality work, on time delivery and timely updat Περισσότερα

$2500 CAD σε 30 μέρες
(137 Αξιολογήσεις)
8.6
gahisharma

Dear Client,Hope you doing well. I have gone through your requirement and as per my previous work experience i am ready to start work immediately on your project. yes i am very much expertise with HTML, CMS, Περισσότερα

$1500 CAD σε 30 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
8.2
Techizer

Hello Sir! We have made a wireframe for uber type app. We would like to show you that wireframe. I am sure after to see our work you will hire us for your project. We have a detailed knowledge in this type of a Περισσότερα

$7777 CAD σε 90 μέρες
(222 Αξιολογήσεις)
8.5
wuyong2020

Hello, I am professional mobile app developer. I have great interest in this project. Hope to work with you. Best Regards

$2500 CAD σε 30 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
7.6
C0RETECHIES

Hi there, We are an Android/iOS specialist with 8 years' experience in app design and development. Please look at our SIMILAR portfolio: [login to view URL] Περισσότερα

$2000 CAD σε 30 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
8.1
mitss

Hello AS i check you want taxi booking and dispatching concept app solution. we develop for you and here i want to show you our taxi booking and dispatching app please check our app features. as you said node Περισσότερα

$4444 CAD σε 55 μέρες
(114 Αξιολογήσεις)
7.9
JinDongZhe

Perfect Hello,sir. How are you? Thank you for your posting project. I fully understood and I think it will suitable with my skills. I have many experiences of developing Mobile app. I can do your project and I Περισσότερα

$2500 CAD σε 30 μέρες
(142 Αξιολογήσεις)
7.8
ifluxsolution

# I have reviewed your requirement to design & develop Web & Android Application for Car Pooling and Ride sharing application. I already have developed Similar Mobile Application and would like to and would like to dis Περισσότερα

$3000 CAD σε 30 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
8.0
AxonTech

Hi there, We can definitely design and develop the carpooling website and app based on your requirement within the minimum time and cost possible. Our team of app, web designers and developers have an experience of m Περισσότερα

$2500 CAD σε 30 μέρες
(134 Αξιολογήσεις)
7.6
hiretechexperts

Hello, Have read the project description specified , but need to ask some things. So can you please click on Chat button to send a text message whenever you have some time to discuss. For Now I am putting a placeholde Περισσότερα

$2500 CAD σε 10 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
7.7
technorizen

Hello, Please send the NDA copy to sign it , You need a Ridesharing Carpooling app like uber for both Android +iphone + Website + Admin Panal And I have done many projects before.I will do it. I am really inters Περισσότερα

$2000 CAD σε 17 μέρες
(185 Αξιολογήσεις)
8.6