Κλειστό

russian web developer

12 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $539 για αυτή τη δουλειά

tarekahmed

[login to view URL] [login to view URL] Username : admin password : admin Previous link is showing what I have You will be satisfied for this project Relevant Skills and Experience I did 327 projects with a r Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(165 Αξιολογήσεις)
7.8
mike199

Hey, .I specialise in web development. I’m based in Oxford. Your project seems interesting and I do have the required skills Relevant Skills and Experience HTML, PHP, Russian, Web Search, Website Design Proposed Mile Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
7.0
shreeyait

[login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Relevant Skills and Experience http://oncla Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
7.2
durgesh8527

A proposal has not yet been provided

$250 USD σε 10 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.6
hawkscodeau

I have 7+ years in website design & development with very good experience. Relevant Skills and Experience I am good in HTML, PHP, Russian, Web Search, Website Design Proposed Milestones $500 USD - Cost

$500 USD σε 7 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.9
Eminencehub

Greetings!! Going through your project description i understood that you need Tomsk developer , I am pretty much sure that we can do this for you, Please message so that we can discussion more. Relevant Skills and Exp Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.5
VangHaleena17

Hello you are living in Tomsk now, please bid immediately Relevant Skills and Experience HTML, PHP, Russian, Web Search, Website Design Proposed Milestones $555 USD - when i did it I have some questoins for your pro Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.7
kirstarg

Hello! How are you? I have many works like this. You can see my profile or see the links I have wrote above this. I can show you my works and talk about everything. My priority is get excellent client relationship and Περισσότερα

$722 USD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
5.3
Mark98998

Hi, I have gone through your project description and I'm interested to work with you. I'm very passionate about my work and give good quality of work to client. Relevant Skills and Experience I have more than 5+ year Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.1
fsdsolutions1

I have reviewed your requirements for your preconceived project and understood it. Feel free to message me to see more of my work and I want to discuss this project with you. Regards

$555 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
3.3
Nishadinesh

We Specialize in developing custom Mobile app,website design,SEO please chat with us so that we can explore more options Relevant Skills and Experience We have experience in developing responsive web design with updat Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.0