Ολοκληρωμένο

Rewrite the backend of a medium-simple web application using Laravel.

Ανατέθηκε στον:

langlangFan

Hi, thanks for your job posting. I don't look new client but I read your serious job posting. I have developed several websites similar with your requirements. I am good at website design and development. Frankly t Περισσότερα

€500 EUR σε 10 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
7.2

25 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €510 για αυτή τη δουλειά

WebInfoSolutions

Respected Sir/Madam, Can i check the db structure and existing design? Kind Regards, Pankaj Garg Profile Page: https://www.freelancer.com/u/WebInfoSolutions UserName: WebInfoSolutions

€722 EUR σε 15 μέρες
(218 Αξιολογήσεις)
7.9
AzzkaNoor

Your project's posting has caught my attention as this lies exactly in my domain of expertise. To ask a few questions & to gather all the requirements for this project, I request you to message me. Expertise and skil Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
6.9
AwaisChaudhry

Hello, I have read what you exactly need. I have a great expertise in Java, Laravel, MySQL, PHP, Software Architecture. Please feel free to ping me anytime so we can discuss budget and timeline. Thank you.

€555 EUR σε 10 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
7.0
efforcoder

Hi there. I am very interested in your project. I have read your project request and I can start your project immediately. I have rich web developing experience over 9+ years. So I can do whatever you want around Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
6.0
Batista111

Hello, My recent Laravel projects. [login to view URL] [login to view URL] (Laravel) [login to view URL] Please have a look at my freelancer profile. https://www.freelancer. Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
6.6
anmoltech

Hi there, Greetings of the day.! I hope you are doing well. Here I am 8+ years experience in LARAVEL, let us I show you my work. I have read your project description carefully and analyze your requirement regar Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(156 Αξιολογήσεις)
6.2
AdhamSoft

[[ Make sure you will be satisfied ]] This link is a system for Consultation [login to view URL] UserName : admin Password : admin1234 You can check that link to see what I ha Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
6.0
naravila

Dear sir. I read your requirement and bid here. Please check my profile. https://www.freelancer.com/u/naravila As you can see my profile, I am a professional laravel developer. I'm a senior developer and I have de Περισσότερα

€400 EUR σε 10 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.5
€555 EUR σε 3 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.5
ArkssTech

Hello ,   Hope things are going well in your life!!   We are a team of 50+ individuals highly experienced in creating wonderful Web applications and apps for our clients to increase their business and to help them Περισσότερα

€1098 EUR σε 10 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.6
zhaohm7

Hi Thanks for your posting. I have 6+ years of experience in developing the website. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] I've developed these sites last year. You can Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.5
nataliaomelchenk

Hi. I am an excellent Laravel expert. You can check my profile. - Understanding. You want to change your project to Laravel. And the new DB is made already. Okay. I can do. No problem. Let's chat more Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.5
softcoats

Over the last 5 years I am a professional software developer of experience in general software development.I have experience in Html5, Css3, Bootstrap, Javascript, jQuery, AngularJs, ReactJs, php, Laravel, Wordpress, m Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.2
Infourier

Hello! Hope you are doing great! Before going into the deep let me ask you some basic questions so that I can interact with our team and able to deliver you the best possible product. 1. What will be the payme Περισσότερα

€400 EUR σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.0
symaticssolution

Hi There, I am Expert Front/back-End Designer/Developer with 6+ year’s quality experience in design & development of website graphics, email templates, mobile app UI, wire-framing, and banners/flyers/info-graphic cr Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
6.2
greenforest0204

Hello, Dear! I'm Dmitrii, an expert of web and software architecture. I have been worked in this job for about 6 years. Also I have worked with development of frontend and backend using frameworks including Angular Περισσότερα

€500 EUR σε 10 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.2
Toa7

Hello, I am a senior Larabel developer. I clearly understood what you are looking for. I will provide you with my full support. Having experienced several projects similar to yours in the past, I feel confident in ac Περισσότερα

€700 EUR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.5
itoasis1

Hi. I am a developer with over 8 years experience. Please have a look on my profile. I hope a long time relationship so I will try my best. I am ready to start. Please hire me. best regards

€250 EUR σε 10 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.7
Geniusteam

Hello, We are waiting to discuss in detail about the project. Do you have any timeframe? Please go through the links below for our works: Reps & Sets:- [login to view URL] Περισσότερα

€555 EUR σε 20 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.1
avto35217

Hello,sir. I have read your post and noticed that you were looking for someone who can do your job - 'Rewrite the backend of a medium-simple web application using Laravel.' I can show you my work history, if you want. Περισσότερα

€555 EUR σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.7