Ολοκληρωμένο

retrospective profit and loss accounts

Ανατέθηκε στον:

smartxheikh

Hi I am an ACCA and have 6 years of experience in preparing financial statements i am a british graduate and so have the complete knowledge of accounting standards you will have a professionally done task we can di Περισσότερα

£300 GBP σε 5 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
6.4

22 freelancers are bidding on average £514 for this job

£299 GBP σε 4 μέρες
(156 Αξιολογήσεις)
6.7
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

£721 GBP σε 15 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
6.8
prashushinde9

Hello, We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore Περισσότερα

£773 GBP σε 20 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
6.9
mike199

My name is Mike, I’m from UK. I work with individual clients and agencies who have design, development and SEO needs. Your project description sounds interesting to me and I do have skills & experience that are require Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.8
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

£1000 GBP σε 10 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
6.8
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

£250 GBP σε 5 μέρες
(126 Αξιολογήσεις)
6.8
Amit222

Hello Sir, don't go too far in search of a highly experienced academic writer.I am academic writer with years of experience writing reports, Dissertation, PhD level research paper,Literature Review, Business Plan, Fina Περισσότερα

£250 GBP σε 3 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
6.3
AleenaIlyas

Hello, I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me anytime so we can have a detailed discus Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.7
charleslimnet

I am an accomplished business writer in economics, accounting and finance. I hold MBA (Strategic Management) [login to view URL] (Finance and Marketing) & CPA.K (Accounting and Finance.) I possess requisite professional skills and a Περισσότερα

£350 GBP σε 10 μέρες
(116 Αξιολογήσεις)
6.1
miracitech37

Hi I have read your job description extremely carefully , so now don’t need to worry we will give PROFESSIONAL work in MINIMUM PRICE and I am absolutely sure that our team can do the job very well but I have couple of Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.5
RubyOnRail

Hello, Its a pleasure to let you know that I've Completed and Delivered similar project before. All I need to work upon customization part, if we can proceed towards more discussion. I have gone through your project Περισσότερα

£833 GBP σε 18 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.5
hawkscodeaus

Hi, I can start work on your project immediately once you confirm me and i am also open for further discussion if you want. I have 7+ years in web designing & development with good experience in following skills Περισσότερα

£500 GBP σε 5 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.5
Ayo25

I am a statistician with advanced knowledge of microsoft [login to view URL] you check my portfolio, you would see a standard internal rate of return sheet i just did for an employer. I have experience with data entry and statis Περισσότερα

£250 GBP σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.8
bonapps

Hello Team, "BONAPPS - Delivering Excellence just a click away" We read your entire proposal and are happy to share that we are interested in your proposal. We would like to have an in-depth discussion about the Περισσότερα

£1000 GBP σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.6
techcartels

Hi, I am a professional Web Developer, I am working in PHP language from last 4 years. I am proficient in HTML, CSS, PHP, AJAX, JAVASCRIPT, JQUERY, Angular.js, MySql, Laravel, WordPress, Database development and ma Περισσότερα

£277 GBP σε 21 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.3
adslegal

Hi, We are a group of Chartered Accountants and lawyers based in New Delhi India. We can help you prepare the mentioned accounts. Looking forward to working with you.

£600 GBP σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
3.2
arjuniitb2007

Offshore/Onshore IT application development company, Experts from India & US having range of Skills available in our In-house staff: Dedicated: Website Developer,Android Developer,Software Developer,Graphic Designer, E Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.5
mumarbhutto91

I am an ACCA (Association of Chartered Certified Account) accountant, present at Grandton Thomsan audit firm and looking for part time work. I have one year data processing and web research experience with Frontiear Da Περισσότερα

£277 GBP σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
caraghav

Greetings! I am Raghav Sharma & I am Chartered Accountants by profession.I am certified quickbooks pro advisor. I can prepare retrospective profit & loss for previous years to match with tax overview.I am well versed Περισσότερα

£388 GBP σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
£250 GBP σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0