Κλειστό

Responsive table for website

I own a website (starter) and I want to have a responsive HTML table such as [login to view URL] [login to view URL]

I would like to be able to copy my excel spreadsheets with links and descriptions. No coding

Ικανότητες: CSS, HTML, Javascript, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: responsive table jquery, responsive table codepen, responsive data table, responsive tables bootstrap, simple responsive table, responsive table css design, html responsive table generator, responsive table css code, mystuffworks website coding, build table website, full website coding, simple website coding, members table website, copy website coding, sort table website, website coding bid, website coding prices, transitional table website, wow guild website coding, extract data table website

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Lucea, Jamaica

Ταυτότητα Εργασίας: #15850767

60 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $1935/ώρα για αυτή τη δουλειά

winmaclin

Hi Elvin Bucknor, In response to your job post, we believe that we can definitely help you to work on your existing website and make it a responsive HTML table like your provided links "[login to view URL]" and "lappylist Περισσότερα

$1350 JMD / ώρα
(922 Αξιολογήσεις)
9.5
leadconcept

Dear Sir, I have read Project Description but really need more detailed requirements or can you please click on the chat button for further discussion about your project. Look forward to hearing from you & start Περισσότερα

$2000 JMD / ώρα
(106 Αξιολογήσεις)
9.0
owebest

HI, Greetings! I have reviewed your project requirement & have understood that you want responsive HTML table such as [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$1894 JMD / ώρα
(295 Αξιολογήσεις)
8.8
$2000 JMD / ώρα
(117 Αξιολογήσεις)
8.8
point2solutions

Dear Client , Hope you are doing fabulous there !! Just a small introduction, I'm Pitu, ISO certified firm across to you,We are an India based company with an 8-year history of developing mobile apps and website Περισσότερα

$2000 JMD / ώρα
(48 Αξιολογήσεις)
8.1
Honestdeveloper1

Dear sir I have completed apps similar to your requirement in the past. If you could share your project detail requirements, I will share relevant past work and demo. I already developed 100+ apps for Andr Περισσότερα

$2000 JMD / ώρα
(47 Αξιολογήσεις)
7.8
mituld

i understand got it your idea you need the responsive table for the web site and i am ready to start work now

$1350 JMD / ώρα
(459 Αξιολογήσεις)
8.2
eclipsetechno

Hi, We can make an import option for your excel sheets in the back end. So, in the front end you will see the table as shown in the links. Also, you need to make sure that the pattern and the attributes should be sa Περισσότερα

$2000 JMD / ώρα
(39 Αξιολογήσεις)
7.7
vamir

Respected Sir/Madam, I am an expert in web development AND Designing. I would love to have the opportunity to discuss your project with you. I have 6+ experience in the following languages. Such as: - HTML5, PHP Περισσότερα

$1421 JMD / ώρα
(609 Αξιολογήσεις)
8.0
$2000 JMD / ώρα
(102 Αξιολογήσεις)
7.4
richestuser

Hi, My recently developed RESPONSIVE websites using Bootstrap :- 1. [login to view URL] 2. [login to view URL] 3. [login to view URL] 4. [login to view URL] 5. h Περισσότερα

$1388 JMD / ώρα
(255 Αξιολογήσεις)
7.3
dpbhatt02

Sure, Can we get started? When to start? Deadline? Check out my portfolio, [login to view URL]@N08/albums Let's chat. Best, Dhruv

$1894 JMD / ώρα
(273 Αξιολογήσεις)
7.4
Harvey888

Hi there. Nice to meet you. I have checked your requirements carefully. I do have skills & experience that are required to complete it to a high standard. Especially I have rich experience in WordPress, CSS, Html, Περισσότερα

$2000 JMD / ώρα
(192 Αξιολογήσεις)
7.3
$2000 JMD / ώρα
(36 Αξιολογήσεις)
6.9
maxpl

Hi, Please let me know if you are available, I will show you demo of similar project, front end and backend system. Please check my profile : I am a full stack developer from Poland, I have 6+ years of expe Περισσότερα

$2777 JMD / ώρα
(46 Αξιολογήσεις)
7.0
redsparkinfo

Hi Elvine, Thanks for posting your project here on freelancer, I have review your requirement and based on that i would like to ask you few comments below Comment: ========= [login to view URL] you a decision maker?or o Περισσότερα

$2000 JMD / ώρα
(52 Αξιολογήσεις)
7.1
artistixeit

“”””We are here to assist you on your project”””” Please check the work below: Furniture Business Website : [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Sports site Περισσότερα

$1666 JMD / ώρα
(16 Αξιολογήσεις)
6.5
brianconey

Hello How are you I am very exciting to see your project description here. I am a wordpress expert , I can design your website Please contact me asap My budget is my bid I have full time and I can start to wo Περισσότερα

$2000 JMD / ώρα
(137 Αξιολογήσεις)
6.8
$2000 JMD / ώρα
(42 Αξιολογήσεις)
6.9
$1444 JMD / ώρα
(96 Αξιολογήσεις)
6.4