Κλειστό

required node.js programmer

16 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹58219 για αυτή τη δουλειά

lampcagriya

Hello, We Agriya read your requirements of developer needed for making edits to your existing [login to view URL] are a leading web-development,web-designing and mobile app development company in the market. Relevant Skills an Περισσότερα

₹72500 INR σε 10 μέρες
(346 Αξιολογήσεις)
8.5
aksharkthakkar

hello,webcoin has team of experts and can do changes in your website as per your requirement,so lets discuss about it in detail and then start the project Relevant Skills and Experience node.js, PHP, Socket IO Propos Περισσότερα

₹62500 INR σε 20 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.2
Dominantsoftech

My name is Tarachand. We are a professional team of 15 developers who are very good at building and designing websites. I request you to give us the opportunity to work on this job. Relevant Skills and Experience Web Περισσότερα

₹50000 INR σε 15 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.0
shinelancer

~~I can help u. I have good experiences to build the websites with the latest skills like MEAN stack not only PHP, JS. If you contact me, I will show more details. I'm ready for your project. Thanks! Relevant Skills a Περισσότερα

₹37555 INR σε 20 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.4
lesiukstanislav

Hello. I am a web-developer and I'm interested in your project. Relevant Skills and Experience My works could be found at website : [login to view URL] My skills are HTML5, CSS3, Bootsrap, WordPress, JS, React, Node.js. Περισσότερα

₹62500 INR σε 20 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
4.2
shobhanasaxena

Hi, On behalf of CS Infotech having experience of 5+ [login to view URL] have a team of experienced developers & designers who are capable of completing this project on time with quality. Relevant Skills and Experience We have g Περισσότερα

₹62500 INR σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
3.2
₹62500 INR σε 20 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.5
Prutheus

Hello Sir, I would like to build the requested landing page, according to your existing design, for you. Further, I could also work on the rest of your site as well, if necessary. Relevant Skills and Experience I have Περισσότερα

₹37500 INR σε 6 μέρες
(1 Κριτική)
2.2
AkashW

I have read your project requirement for " required node.js programmer ". I have skills and experience to do your tasks. Budget and timeline for project would be discussed in quick chat. Relevant Skills and Experience Περισσότερα

₹71281 INR σε 20 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.0
MetaoriginLab

We are a team of Technical Programmers and have got expertise with JAVA/JS(Angular2,ReactJS,Node,Express)/Struts and related technologies. Relevant Skills and Experience The team has got key players having good 7 year Περισσότερα

₹84722 INR σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.5
harryr891

Greetings!! ;;;;;;;;;;;; I'm seeking the opportunity to apply for this "Node js programer Position. As my skills reflects, I've 7+years of experience in Web development/designing and have Excellent proven record of su Περισσότερα

₹66000 INR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
sixsquare1

Sir, We are SixSquare Technologies Pvt. Ltd., a promising IT software development company. We are expert in PHP, Wordpress, HTML, .NET, JAVA, Android & iOS, with 3+ years in mobile application development field and al Περισσότερα

₹50000 INR σε 28 μέρες
(1 Κριτική)
0.6
₹62500 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rouabahabde

Hi Sir, we're a consulting and IT Engineering company based in Algeria and France, and we are certain we can do your work professionaly as we have built multiple web apps in NodeJS and Angular. Relevant Skills and Exp Περισσότερα

₹62500 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ranjithninni

The requirements are not given. But hope I can do it and deliver it on the estimated day :) Relevant Skills and Experience Node js and its Socket IO, for others skills please visit my profile :) Proposed Milestones ₹ Περισσότερα

₹45000 INR σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
smm73

My works: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Relevant Skills and Experience Skills: Node.js, Pug, SCSS, Git, webpack, Gulp. Stay tuned, I'm still working on this proposa Περισσότερα

₹41944 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0