Κλειστό

remove malware

11 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₫10025252 για αυτή τη δουλειά

₫11944444 VND σε 10 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
7.4
metaexcel

Hello Sir, I will clean off your whole sever from every kind of malicious code or suspicious code. I will make your server 100% malwares free guaranteed. Thanks Relevant Skills and Experience Sir, I never use any soft Περισσότερα

₫6666666 VND σε 2 μέρες
(246 Αξιολογήσεις)
6.6
staticdesigner

Hi, yes i can remove malware from websites. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₫11944444 VND σε 10 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.6
ff3301

Forensic Skills Relevant Skills and Experience Forensic, CyberSecurity Proposed Milestones ₫11944444 VND - Done

₫11944444 VND σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.2
shamimakhatun145

I am an expert on this work Relevant Skills and Experience Hi, I am Shamima. I am very much interested on your project . I feel that I am the exact match for your reviewing the job description and desired skills. Reg Περισσότερα

₫11944444 VND σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kanhiyasahoo

Hi, I am web developer with 2 yrs of experience. My skills html, css, php, javascript, bootstrap, mysql, git, linux etc. I can do this job. Please contact me. Thanks,

₫11111111 VND σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nirmal123soni83

i am information security expert having 3 year exp. Relevant Skills and Experience certified:- CEH,ECSA Proposed Milestones ₫11944444 VND - complete malware analysis

₫11944444 VND σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SwiftSafe

Hi sir my name is Akhil from SwiftSafe a cyber security company. We are offering VAPT, data Security, application security, complaince, malware removal with infosec professionals & real time hackers Relevant Skills an Περισσότερα

₫8611111 VND σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
TDmitry

I'm security expert in Comodo Group Inc. My team are professionals who is ready to perform any security related task. Will provide high qual. malware removal service for resource of any complexity. Relevant Skills and Περισσότερα

₫6666666 VND σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₫11944444 VND σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DataSecuriity

I will help you remove your malware that you might have on the system computers Relevant Skills and Experience removed malware before Proposed Milestones ₫5555555 VND - trying to help you remove malware and see where Περισσότερα

₫5555555 VND σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0