Κλειστό

Redirect outgoing calls to another App in Android

HI

I want to redirect out going calls which theirs numbers begin with 011..... to another dialing app like whats up or viber instead of dialing by GSM in Android,

Ικανότητες: Android, Java, Mobile App Development, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: radio app android, soft block outgoing calls blackberry, block outgoing calls iphone, call forward app android, can i divert outgoing calls, android call forwarding specific numbers, call divert app download, outgoing forwarded call means, how to divert outgoing calls, call transfer app android, outgoing call is forwarded android, android, java, android iphone, mobile app development, outgoing calls campaign, iphone block outgoing calls, count outgoing calls iphone, block specific outgoing calls iphone, outgoing call voice changer app android

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) San Jose, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #16414439

4 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $190 για αυτή τη δουλειά

ciastsamson

Hello, client. I can develop your project. I already developed such project. I have the source code, so I can develop your project quickly. Can you tell me details about your project? Do you have design? Best reg Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.7
mwaheedsabir

i have already done this project .

$188 USD σε 2 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.2
abrarmustafa75

A proposal has not yet been provided

$211 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.5
cybernova11

I'm a professional Android developer. I have a Udacity Android Nanodegree and Google Android Developer Certification. Hit me up with the details!

$138 USD σε 4 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.2