Κλειστό

Redirect outgoing calls to another App in Android

5 freelancers are bidding on average $183 for this job

ciastsamson

Hello, client. I can develop your project. I already developed such project. I have the source code, so I can develop your project quickly. Can you tell me details about your project? Do you have design? Best reg Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.7
mwaheedsabir

i have already done this project .

$188 USD σε 2 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.2
abrarmustafa75

A proposal has not yet been provided

$211 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.5
cybernova11

I'm a professional Android developer. I have a Udacity Android Nanodegree and Google Android Developer Certification. Hit me up with the details!

$138 USD σε 4 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.2
TheHealerman

Dear Hiring Manager. I am very interested in your project. I have the master degree of computer science. I am fully ready for your job. If you select me as a contractor, I will reply good quality and rapid turnarou Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
0.8