Κλειστό

Real estate website

24 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $258 για αυτή τη δουλειά

logintobusiness

Dear Sir/Mam, Please check my Freelancer profile at https://www.freelancer.com/u/logintobusiness which will give you an idea about my work experience and professionalism. I have more than 5 years of experience with Περισσότερα

$30 CAD σε 3 μέρες
(254 Αξιολογήσεις)
8.0
sharpMind007

hi there , i have great experience to develop Real Estate and Apartment rental website development , you may check some of my developed websites here [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$777 CAD σε 10 μέρες
(240 Αξιολογήσεις)
7.2
archnasahi

Dear Sir/Mam I am expert in Professional web development and I can help you. - Website from scratch - Responsive website designing - SEO friendly - Fully editable site - Skills PHP, HTML, css, PHP CMS, Περισσότερα

$250 CAD σε 10 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
6.7
Mickelson

Hi!I'm very happy to have a chance of bidding your project. I am an excellent developer in this industry. If we work together, I will satisfy you fully. Please give me 10 minutes of yours and share your work more detai Περισσότερα

$555 CAD σε 1 μέρα
(108 Αξιολογήσεις)
6.8
Rubicballs

Hey there, We're an agency in the U.K with more than 9 years of experience in website developing and designing. Let me take this project from you and I assure to provide you with the best quality work that you'd have Περισσότερα

$16 CAD σε 4 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
6.0
mohsinhassan90

For your Real Estate Business I Will Design and Develop An Eye catching and Elegant Website Responsive, will work Perfectly on all Devices Having a Modern Look and Functionality Relevant Skills and Experience - Περισσότερα

$200 CAD σε 11 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
6.4
iGTTech

Hello There, I have 7+ years of hands-on experience efficiently coding websites and applications using modern HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, jQuary, CakePHP, PHP, WordPress, WooCommerce, Laravel, Yii2, MySQL, SQL, S Περισσότερα

$250 CAD σε 3 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
6.0
xinglong717

Good day. Hi Dear. I read your description carefully and am very interesting in your project. I can start right now and can do it perfectly. If you hire me, I will do my best for your job and you can get the best resul Περισσότερα

$2000 CAD σε 7 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
5.6
HastagSoft

Greetings from HastagSoft HastagSoft is one of the renowned IT Software Company. We have a team of highly skilled and experienced web developers, who are adheres to deals in website and web application development a Περισσότερα

$25 CAD σε 3 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
5.4
jaideepmishra

Hey, I just read about ur project. I think we can work out something together on this and discuss the complete scope of the project since your brief is a bit vague as well. btw, I am Jai. I am an experienced design Περισσότερα

$25 CAD σε 3 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
5.5
Mexi2705

Hi, I hope you are doing well! I have walked through your note and enough confidence that I can develop your project. Due to my vast experience in Frontend development, I can easily handle technical and logic Περισσότερα

$1000 CAD σε 15 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.0
junaidlodhi6

Greetings there! i can make you real estate website... it is no problem... looking forward thanks [login to view URL] (Gym management and profiles like facebook) www.echelondiag.com.s3-website.ap-south-1.a Περισσότερα

$30 CAD σε 7 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.3
asiflak

Hi Sir, I can build your Personal Real Estate website in ONLY 70 CAD. For design and details kindly message me Thanks

$70 CAD σε 7 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
5.1
muahmed1990

Hi, I've read your description and wanted to know some more details about the website you want to get designed. I can provide you with almost any website, just the way you need it. I've vast experience with web d Περισσότερα

$100 CAD σε 7 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
4.8
DreamyArslan

Hi Sir I read your request, I am a web developer and able to give your real estate a stand out appreciation with respect to design and graphics. We will incorporate minimalistic style guidelines provided by Google, tha Περισσότερα

$30 CAD σε 7 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.0
Technolinks

I am highly motivated internet marketing professional offering several years of experience in advertising on a multitude of digital platforms and social media networks. Creativity, the ability to generate new ideas w Περισσότερα

$200 CAD σε 7 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.1
dilshadbukhari

Hello there, I have immanence experience in website development I am sure I will give you 100% accuracy as you want. Here is my work: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$300 CAD σε 1 μέρα
(30 Αξιολογήσεις)
4.8
fmpro97

Salutations! I'm a full-stack web developer, I will design and build you the best professional looking website that I have numbers of years experience and have professional skills to develop websites as per your requi Περισσότερα

$30 CAD σε 7 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.0
Abdulsamad2

Hey there, I see you’re looking for somebody who can design and build my personal website. I understand exactly what you’re looking for, and to give you examples of my previous work here’s a few similar Projects that I Περισσότερα

$20 CAD σε 3 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
4.4
manpreetkaur991

Hello, Greetings!!! I have read your job description and come to know that build a real estate website. I am a web developer/designer and have designed many websites for different clients and industry. I believe t Περισσότερα

$200 CAD σε 5 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.9