Κλειστό

Python C/C++

29 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο €13/ώρα για αυτή τη δουλειά

skfaroo123

Dear client, Thanks a lot for taking your precious time to read my message. After browsing your job description, I am very interested in your project and I believe I’m qualified for the task. Regarding Python Περισσότερα

€15 EUR / ώρα
(33 Αξιολογήσεις)
6.5
tudiptechnology

Hi, Greetings! ~ To quickly apprise you about our model, our engineers would be working full time on your project only and would be completely integrated into your team. By complete integration, I mean, th Περισσότερα

€12 EUR / ώρα
(21 Αξιολογήσεις)
6.8
peng72083

Hello, How are you? I'm a senior python developer and I have over 5 years experience. I have good experience with image process in python. If you want to speed up your system, I suggest you to use " numba " library Περισσότερα

€10 EUR / ώρα
(19 Αξιολογήσεις)
6.4
DevStar925

hi How are you? I am python expert. I wanna discuss more on chat. Thanks

€13 EUR / ώρα
(22 Αξιολογήσεις)
5.5
NSolutionDev

Hello. I am an embedded engineer. I have experience on Iot project. I think my major is suitable with your project. Hope we have change to cooperate. Thank you very much

€10 EUR / ώρα
(29 Αξιολογήσεις)
5.3
devops724

hi there I have 10 years experience in Python and web development. I did lots of projects in web world, develop in most web technologies. 8 years developing Django sites and services. I did lots of projects in scra Περισσότερα

€18 EUR / ώρα
(30 Αξιολογήσεις)
5.2
devpapageno

Hello, Please take a look at my resume: [login to view URL] Regards

€15 EUR / ώρα
(7 Αξιολογήσεις)
4.8
developersperhr

I am expert in Python and recently implimented google captcha on this [login to view URL] create complex [login to view URL] check previous work [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] http://escap Περισσότερα

€18 EUR / ώρα
(20 Αξιολογήσεις)
4.6
kalyanprakash4

I can do remote only

€10 EUR / ώρα
(25 Αξιολογήσεις)
4.5
StrongDecs

Greetings, I propose fastest delivery over top software quality Please message if the proposal makes you interested Thanks, Regards

€25 EUR / ώρα
(26 Αξιολογήσεις)
4.5
MaryumAkhter1

I am really interested in your project. I have enough experience in Python, C/C++, C#, java programming. Especially, I am an expert in writing kernel driver, DLL, Windows API. I am 100% sure I can satisfy your requi Περισσότερα

€13 EUR / ώρα
(12 Αξιολογήσεις)
4.4
rixiang3

Hi, how are you. Glad to meet you. I have long experience with C/C++/python programming. I am sure you are fully satisfied with me in this project. I'd like to work with you for a long time. I hope your response.

€11 EUR / ώρα
(33 Αξιολογήσεις)
4.0
Manavx

Hi, Working in networking based organisation for 2+ [login to view URL] major part in embedded Programming.

€11 EUR / ώρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.5
KenSeashore

Hello Mate, Hope you are doing well, We have Expertise in C Programming, C++ Programming, PHP, Python, Software Architecture, iOS, Android, Xamarin, Asp.NET and Mean Stack Developers having relevant Experience o Περισσότερα

€13 EUR / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.6
€17 EUR / ώρα
(1 Κριτική)
1.4
siskama

Čau, v současné době pracuji jako programátor v Honeywellu v Brně. Mým hlavním jazykem je C++ pro embedded Linux. Co se týče Pythonu, znám pouze základy, ale je to jednoduchý jazyk takže se ho nemám problém doučit. M Περισσότερα

€13 EUR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mosinjadoon

Hi I am an Electronics Engineer with 6 year of experience in Embedded system development. During my job I have competed many projects in embedded system using C and C++ and on many different micro controller like Περισσότερα

€13 EUR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€11 EUR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
neerasingla85

I have 13+ years experience in embedded system development and testing in world renown companies in India and USA. 6.5 years experience in C/C++. 7 years experience in Python. [login to view URL] Περισσότερα

€10 EUR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Bharat8993

4 Experiance in c,cpp. We can negotiate price. Please contact.

€10 EUR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0