Κλειστό

proxmox job

7 freelancers are bidding on average $27 for this job

$32 USD σε 1 μέρα
(37 Αξιολογήσεις)
4.7
neosaransh

Hello, Greetings. Hope you are doing well. I am expertise in cloud solution of AWS, Openstack, Rackspace, Google Cloud, Azure etc. I work as cloud solution architect. I am experienced in server migration with Linux ser Περισσότερα

$25 USD σε 0 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
3.6
$10 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
3.5
tripwhite4

Hello, I am network and system administrator with a high experience of proxmox . I'm willing to help you in this task . Feel free to contact me if interested . Regards, Abdelmalek

$35 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.7
dsasoftware

We are glad to welcome ! We are a company of IT services. Among the tools we use Talend ETL, Data Mining used . We can handle the data presented by you, and ademar provide routines, sources and advice so that you can u Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.1
hannantt

Hi there, I am from New Zealand and I have a great experience with KVM. I can move your VM's as you wish and set them up in the new environment. Thanks

$30 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mivec

Hello, i'm official Proxmox reseller in Poland listed on Proxmox website under Resellers tab in Poland. I have a 4+ years ProxmoxVe experience. I had done lots of migration from VMware/Xen/KVM/Virtualbox to Proxmox. Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0