Ακυρώθηκε

Project for arunsingla32 -- 3

11 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $381 για αυτή τη δουλειά

graphicaa

I am analysing & preparing reply to you & will send details with in 10 minutes ---------------------- Greetings, This is GOPAL for STALLIONi, Now, I am available for live chat. If you are convenient - now we can Περισσότερα

$315 USD σε 10 μέρες
(550 Αξιολογήσεις)
8.6
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
6.9
espsofttech

Hello Wish you are well I have gone through your project requirement.I can do this work with perfection as per your requirement discussed in chat, app layout and functionality change.. I have more then 7 ye Περισσότερα

$305 USD σε 5 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
6.5
$333 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.0
suniljoshi151

Hi, I can start work on your project immediately once you confirm me and i am also open for further discussion if you want. I have 7+ years in web designing & development with good experience in following sk Περισσότερα

$333 USD σε 7 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
5.9
satyaowlok

Hello, After reading your offer this looks like a perfect fit for my skill sets. I have built a large number of creative App UI/UX Design for different businesses. Expert UI Designer Over the past 4 years I have spec Περισσότερα

$333 USD σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.3
danil2021

Hi, ************No Upfront*************** Qualification :- 1)Skills :- wprdpress , php ,codeignitor,bootstrap,opencart,Angualr js,joomla, Zend ,Android/IOS , E-commerce ,Bigcommerce,Salesforce etc. 2)Educati Περισσότερα

$333 USD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.2
pattersukhdev

Hello ! Thanks for reviewing my proposal. I'm ready for your logo design immediately and ready to show you the draft with 4-6 unique concepts. I will provide you logo design according to your requirement/business an Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.0
saaz109

Hi I am very much sure that I can complete work as per your requirements.I assure you that I will provide you quality work and within the decided time frame and budget. Please drop me a message for further discussio Περισσότερα

$305 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.6
vkrajak4

i have gone through the complete requirement and i will happy to do. about me my name is vikash from india i have confident that my skill and 5+ years experience php developer and wordpress My skill- str Περισσότερα

$333 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sunilgeekswats

Hello sir i have 3+ year of exp as web developer and can discuss the work and can complete work. cost will be negotiable thankjs

$300 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shwetajain101010

I work for Mavin Solutions, which is renowned in providing solutions on SEO, PPC, Website Design/development, product development, mobile apps development and related services. Our best in class resources have an avg e Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0