Κλειστό

pHP for MySQL and VB6 - 11/08/2018 05:11 EDT

10 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $132 για αυτή τη δουλειά

junkyfunky

Hello, I've read your project description and I want to tell you that I can write php files and API's to communicate between the program and the database as per your requirements. Lets have a quick chat to discuss t Περισσότερα

$160 NZD σε 3 μέρες
(138 Αξιολογήσεις)
6.9
shiningdevelopor

Hello Nice to meet u I have good skills about php and laravel and nodejs and cogegniter If u want me,I will show good result for u I can make yourjob perfect I think that your job is good for me I have good revi Περισσότερα

$200 NZD σε 1 μέρα
(68 Αξιολογήσεις)
6.6
Abbasmotorwala

Hello, Hope you are doing well .. !!! I can do that for you. Let's connect and discuss. Please feel free to get back to me with any further questions you might have. Thanks.

$111 NZD σε 3 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
6.7
MohanKumar28

Hi, I have gone through the requirements. Will do this task. Please share additional details. Regards, Mohan

$100 NZD σε 2 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
5.4
nvbishr

I am PHP and VB6 expert, what the program type? exe? please send me details............................................................................

$170 NZD σε 1 μέρα
(35 Αξιολογήσεις)
5.4
shailsolanki

Hi, I will write php files.I am PHP expert with more than 10 years of experience in PHP, MYSQL, MVC like CI, CAKEPHP, XSS and CSRF attacks, database optimization, Webservices like SOAP, REST, JSON and Javascript fr Περισσότερα

$155 NZD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.6
UnityGame

Hi. I've read your proposal description. I want to tell you that I can write php files and API's to communicate between the program and the database Lets have a quick chat to discuss this project.

$30 NZD σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.4
fastlabindia

Greeting!. Yours work is one of the tasks that can be done very perfectly by us. We work within your budget, Within your deadline. We are highly experienced Post Graduate Engineers, IT, ITES, Software, Infrastructure P Περισσότερα

$30 NZD σε 4 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.8
archnakharwar

Hello I can assist you with web development tasks.. Kindly share details of the project. I will get started it right away.I have been working in this field from last 5 years. Here are few suggestions to get sta Περισσότερα

$111 NZD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.3
bhaktisomaiya9

Having good grip and virtuosity about MySQL, PHP, VB.NET. Have successfully closed many projects by fulfilling every requirement from client's end.

$251 NZD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0