Κλειστό

Pay Per Click Campaign

✓ I need a PPC expert for different new developer projects. Must be reliable.

✓ Must be target audience using specific keywords

✓ Content creation is not required.

✓ Must be able to rank on Google first page for Search results. or Display to relevant audiences

✓ Proven track recordd

✓ Only with Real estate experience will be selected.

Ικανότητες: Διαδικτυακή Διαφήμιση, Κατασκευή Συνδέσμων, Διαφήμιση, PHP, SEO

Περισσότερα: ppc, google adwords, pay per click, google pay per click jobs, google pay per click, internet marketing, adwords, ppc, google adwords, pay per click google, steps implement seo java based website, seo website rating, pakistan pay per click, need seo website 2008, implement photoshop website dreamweaver, seo website redesign web crawlers, web banners pay per click pay, implement flv website, implement blog website, pay per click landing pages, pay per click context, pay per click clone search script

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Singapore, Singapore

Ταυτότητα Εργασίας: #17363703

17 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $166 για αυτή τη δουλειά

eSignWebServices

I have read your project description that you want AdWords (Google/FaceBook Campaign) for your website. AdWords campaign generates quick leads and sales for your website. Please provide details below so that I could Περισσότερα

$100 SGD σε 30 μέρες
(828 Αξιολογήσεις)
9.6
instaservpvtltd

i, I am, ★ GOOGLE ADWORDS CERTIFIED & Silver Medal Winner ★ 965+ (5★) REVIEWS, 145+ Recommendations - ★ HIGHEST % Score in ADWORDS on Freelancer.com Platform, ★ Experience in SEARCH, GOOGLE SHOPPING/ PLA, REMARKET Περισσότερα

$310 SGD σε 30 μέρες
(799 Αξιολογήσεις)
9.2
onlineshine

NO UPFRONT PAYMENT REQUIRED! I will setup & manage Google Adwords Campaign within your affordable budget and run campaign with perfect keyword matches. I will run campaign with low CPC & increase ROI. I am Google Περισσότερα

$135 SGD σε 30 μέρες
(873 Αξιολογήσεις)
9.6
sstechwebindia

Hello, Greetings! == Our Understanding == We have closely reviewed the project requirement and our understanding is, you are looking for highly experienced developer for your project work. We have extensiv Περισσότερα

$300 SGD σε 30 μέρες
(120 Αξιολογήσεις)
6.4
parbindsingh

Hello, I am google adwords expert, you can check my profile. I would like to work on it, Please share details. Thank you Parbind

$100 SGD σε 5 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
6.0
rrgindore

Dear Sir Fortunately I have developed the system in past please test Frontend: ptc(dot)rexbd(dot)net/ Admin Access: ptc(dot)rexbd(dot)net/admin uid:admin pass:admin please ping for further details and prompt o Περισσότερα

$250 SGD σε 10 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
4.3
RambinaInfotech

Hi, With combined 18+ years of experience in PPC, we are pleased to say that we are a Google Partners Company based out of Indore & would love to help you with PPC Marketing to rank your site. For AdWords Campaig Περισσότερα

$100 SGD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.2
IOTAONAIR

dear sir fortunately iam an PPC expert with more than 10 years of experience in PHP Frameworks JavaScript etc. please initiate further conversation for better understanding of the plan and demo links I would be please Περισσότερα

$250 SGD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.2
Toghrul22

Consulting companies from Europe, Turkey and Azerbaijan from sectors such as e-commerce, study abroad and education & career consultancy to acquire new customers through setting up and maintaining PPC, SEM and Social M Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Singhshailesh050

Hire to bid Relevant Skills and Experience Knowledge

$138 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
chetanfly

I am Chaitanya Patel & working on digital marketing projects since last 7 years. I provide services on all section of marketing like search engine optimization (Google, Bing), Social Media Optimization (Facebook, Twitt Περισσότερα

$100 SGD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$41 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pujagautam021

I need a wark

$155 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$166 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$36 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aurtom

Hello, My name is Aurora Toma, and I'm a PPC Specialist (Google Certified) for more than 10 years. My mane speciality is Performance Marketing, I have a lot of experience in eCommerce and Lead Generation, but I also Περισσότερα

$333 SGD σε 25 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0