Ολοκληρωμένο

Parse specific data from one webpage and print to another

I have a website that has some simple data of 4 users

I would like a user to view their own data without seeing the other 3 people data

The data is stored on a centos 6 x64 web server, this server just serves the data, nothing else

I would like you to make a search bar I can put on our other website which a user can enter

the username as shown in the attached photo and it will Parse just the individual users' data and display it.

Attached is the format of the data with all usernames and another screenshot of the information i want parsed after a user searches for the data via a username.

Ικανότητες: Linux, PHP, Python, Δέσμες Εντολών Γλώσσας Υπολογιστή, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: include data webpage, data webpage, taking data webpage, extract data webpage, parse data webpage, php data webpage, extract data webpage php, vb6 specific data webbrowser, sharepoint data view row board display, visual basic retrieve data webpage, post data webpage, php exctract data webpage, parse html data excel, display form data webpage, display database data webpage mysql, simple app display mysql data webpage, display php mysql data webpage, display data webpage, perl script parse data webpage, write program parse data webpage

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 6 αξιολογήσεις ) las vegas, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17683003

Ανατέθηκε στον:

gurpreetchahal93

Hi employer Well this seems a pretty much straight forward task. I will be glad to work on it. I'll use AJAX so that when the search input is entered, it displays without page load. Lets get started! See you Περισσότερα

$61 USD σε 0 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
4.8

6 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $154 για αυτή τη δουλειά

i8solutions

Hello, I can do this work..........................................................................................................................................

$155 USD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
6.2
royalwebraisers

Dear Hiring Manager, We can help you in the project. To get the user info from a website and show on another website I am good in: php, codeigniter, laravel, jquery, google map api, MySQL. Let me know when Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
6.0
webproind

HI, i can create a php page that displays data of the searched username. Thank you and waiting online to start working

$50 USD σε 0 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
5.3
lightingdavid

Hello. I have rich experiences in Linux, PHP, Python, Shell Script, Software Architecture. I'm interest to your project. Contact me please. Thanks.

$250 USD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
4.9
ebin123456

hi this easy task for me . could you tell me which technology is used in your website ? i can guarantee 100% perfect output. you have to pay only after completing 100% of work . thats my guarantee

$155 USD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.4