Κλειστό

Optimize and improve chrome extension

Looking for a chrome extension expert to help me optimize and improve an existing extension code to do the following:

1) cleanup and remove error messages

2) extract company name information from a different part of the website

3) during each extraction also follow the company name link and extract additional company information such as domain, company size, headquarters, year found, specialties, etc

Looking for someone that can start right away and complete these changes in the next hours.

Max bid: $50

Ικανότητες: Google Chrome, HTML, Javascript, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: looking for a chrome extension programmer, hire a search engine optimization seo specialist to help optimize your site, optimize improve, image optimizer tool, setting up google optimize, google pagespeed image optimizer, google image compression tool, google optimize google tag manager, install google optimize with tag manager, google optimize chrome extension, google optimize extension, php, css, html, javascript, optimize html chrome firefox, convert chrome extension firefox add, chrome extension development, google chrome extension invite friends, optimize css chrome

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 456 αξιολογήσεις ) Richmond Hill, Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #16099932

6 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $34 για αυτή τη δουλειά

JinMeng08

Hello Relevant Skills and Experience chrome Proposed Milestones $50 USD - Finish

$50 USD σε 1 μέρα
(63 Αξιολογήσεις)
6.3
sarathisahoo

Hi, I'm an expert chrome extension developer having 100% completion rate with all 5* ratings. I can complete this work in 1 day. Please go through my reviews and lets chat. Thanks, Sarathi Relevant Skills and Experie Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(29 Αξιολογήσεις)
5.7
mahmoud87hassan1

I am an experienced developer with close to 5 years experience in ASP.NET MVC and Web Forms,Web API work in the present. Relevant Skills and Experience I also have a wealth of experience developing for a dynamic and Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.8
dDni

I would want a better description for the 3rd part but what you want is easy. I am very experienced The half a lunch price is because I'm new here. Be quick if your are interested! Relevant Skills and Experience I've Περισσότερα

$17 USD σε 0 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.7
$35 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hung2bros

Hi guys, I'm Android developer for three year experience with both Java and Kotlin. I have experience with html, css, js, php. I have worked with chrome extension. I hope I can help you. Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0