Κλειστό

Openbravopos point of sale

i need modify a open retail system called Openbravo pos developed in java

Ικανότητες: Java, Javascript, PHP, XML

Περισσότερα: openbravo web pos download, openbravo business suite, openbravo pos manual pdf, openbravo java pos, openbravo pos download, openbravo download, openbravo pos demo, openbravo pos source code download, android retail point sale app, source code retail point sale software, open source point sale printer, open bravo point sale, open source point sale php structure, retail point sale, open source point sale

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Mexico

Ταυτότητα Εργασίας: #15697493

6 freelancers are bidding on average $2517 for this job

$2333 MXN σε 3 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
5.9
einnovention

Hello! While reading your project description, It’s proud to say that we can demonstrate our professionalism on the highest level. we are ready to assist you day and night, 24/7. Relevant Skills and Experience we have Περισσότερα

$1050 MXN σε 3 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
6.1
FullStackService

i am POS expert and have full experience on the openbravo pos java/javafx is my top skill so i can complete it. i can provide most quality and high speed. if you want to success, please contact me. Relevant Skill Περισσότερα

$3500 MXN σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.9
praita

Hi, there! I am a skillful java developer and has a rich experience. It's your choice to hire me or not and I will follow your choice. But I am looking forward to your reply. Thank you.

$2333 MXN σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.5
ahhlcistzl

Hi, I've some experience with Unicenta (former Openbravo). Let me know if you are interested. regards Marcin Relevant Skills and Experience 8 years with IT/2 with Java Proposed Milestones $2333 MXN - full working sof Περισσότερα

$2333 MXN σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.1
shaya1

Hi, Expertise for open bravo system In regards of your Job post, I would like to inform you that we have highly skilled resources for your development scope. I would be glad if I get chance to move further and Περισσότερα

$3555 MXN σε 18 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0