Κλειστό

Online Examination System Required

31 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $189 για αυτή τη δουλειά

VirasatSolutions

Hi There, I have gone through your requirement as per which you are looking for a Developer who will assist you by developing an Online Examination System for a College. We can provide you an Online Exam System i Περισσότερα

$736 USD σε 15 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
7.1
moderninfotech

Hello, I am interested in working with you, as I have a team of expert developers in Moodle, Educational Portals, School ERP etc. Recently developed Education related websites 1. [login to view URL] Περισσότερα

$526 USD σε 1 μέρα
(150 Αξιολογήσεις)
7.0
IBArtsLtd

We have already developed examination system which we can share. To discuss more message us thanks

$20 USD σε 3 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
6.3
codeaxiscom

Good day sir! We have a team of professional developers who can work on your project now. I can show to you an examination system also built in PHP for one of our clients, but it is only operated locally. PM me if you' Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(80 Αξιολογήσεις)
6.0
cijagani

‌I have a lots of experience in PHP MVC,MySQL, Wordpress, Codeigniter, laravel and Web Designing. my aim to deliver quality products to our customers within specified deadline. If hired by you I will put in my best w Περισσότερα

$222 USD σε 12 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
6.2
spryox

hey there, by online examination what you mean?? students will write the full paper online and then it will get stored in it ? and then you can check ?? so lets chat and talk in details about the description. Feel fr Περισσότερα

$88 USD σε 5 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
5.1
nileshbakotiya

Hi, Thanks for the opportunity. As per your requirement, i would like to tell you that I have a very strong experience of more than 7 years in this field of design and development. Please spare a moment to discuss t Περισσότερα

$133 USD σε 4 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.3
dzireinfotech

Hello, I can provide you with a good quality online exam system as per your requirements. Thanks. Ritesh

$110 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.8
supersuntech

Hello Employer First of all this is not a auto-generated bid. I have gone through your project’s initial requirements with the help of the job posting you have placed. And I think I have requisite experience and Περισσότερα

$577 USD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.0
dunitech

Hii Greetings !! We are confident we can do this project with professional look and feel within a estimated time frame . We can complete this project on mentioned time within this budget . I am having major 13+ years Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
4.2
dimensonsl

Greetings of the day!! We had prior develop the Online examination portal. so that'll be very much helpful for both of us to work on your requirements, will reduce the time frame as well cost, hope is quite clear with Περισσότερα

$1666 USD σε 30 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.4
vbizsolutionss

WE have ready made for software for online test. kindly contact us you are at right place thank you Vbiz solutions

$100 USD σε 1 μέρα
(25 Αξιολογήσεις)
4.8
anchalsojatiya

I feel quite confident to apply for this project as I developed a similar system earlier and I am very glad to submit my proposal for the same. I use Object Oriented PHP and MySQL as database for the backend program Περισσότερα

$388 USD σε 15 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.3
Sndeep88

Hello, I have read your job requirement and I am proficient in this work. So i would be glad to to work on your project and assure you, you would have completely satisfactory experience and I promise that I will provid Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
3.8
$10 USD σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
3.5
mervf

p[[p7I have read over your project description and I'm interested in completing your task. If you check my site or portfolio you will see that I am of a higher quality than most freelancers on here. I get it done quick Περισσότερα

$45 USD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
3.9
samarthbuch

Hello, We have pool of dedicated team consisting of certified developers capable enough to handle your project exactly according to requirements and within said time frame. As per shared project description w Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
3.8
progressive2016

Please note that we “Progressive Technology & Business Solution Pvt. Ltd “is a reputed IT Services Company in India, having huge infrastructure to handle all type of projects with very competitive prices & minimum time Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.2
SobiaSafdar

Greetings! My name is Sobia safdarl and I am an expert in web development. I would love to have the opportunity to discuss your project with you. I believe my skills are a match for your project. I have a good grasp Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.1
SuptoRahman

Hello sir, We can build online exam website within 3 days before you award the project. First see our work then take delivery. We are so much confident that like our previous clients you will be satisfied by our work Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.0