Κλειστό

Ongoing project

63 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $492 για αυτή τη δουλειά

A2Design

Hello! We are a team of 30+ web developers based in Russia. Having the required skills, we will be glad to help you with your project. We have some questions for you to clear up before we start. Please message us, Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(143 Αξιολογήσεις)
8.7
r4rony

Dear Client, Hope! You are Doing Great. We are looking forward to serving you. We are software company It would be great to get an insight into what your requirements are and also share with you some of the wo Περισσότερα

$1000 USD σε 30 μέρες
(196 Αξιολογήσεις)
8.5
mohit1427

Greetings Do you need website/app developed? If yes then i will design and develop a professional, modern and mobile optimize website for your company/product. OUR GUARANTEE :: PAY US ONLY AFTER COMPLETION OF THE Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(127 Αξιολογήσεις)
7.9
ptiweb

From the job title it seems that you want work of the ongoing website. I will offer my best possible solution as per requirement. Much appreciate if you can share the complete job details so that I can able to review i Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(146 Αξιολογήσεις)
8.0
Honestdeveloper1

Ongoing project Dear sir I have completed projects similar to your requirement in the past. If you could share your project detail requirements, I will share relevant past work and demo. I already developed Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
7.8
studiozplatoon

**** 450 + Positive reviews on Profile ***** **** 8+ years of WordPress development experience **** Hi I am well versed and having experience of 8+ years as Wordpress developer/designer. I believe that we can Περισσότερα

$444 USD σε 10 μέρες
(378 Αξιολογήσεις)
7.7
fullstackdev1

Hi there..!! Honest Person here !! I have gone through your requirement and I am ready to work on this project. I have over 7 years of experience in PHP/Mysql , Designing and Development. I have completely under Περισσότερα

$250 USD σε 8 μέρες
(318 Αξιολογήσεις)
7.5
bsbrajmohan25

Hi There, Hope you doing good. We are much expertise group of iOS, Android, Website developers and Designers. We will develop your ongoing project as you want. Let’s discuss in detail then will start work on it. Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
7.6
Gates777

Hi, I'm interested in your project. I want to work with you for a long time. I'm very reliable and honest and good for english. Please contact me. Well, you will get the good result. Anyway let's discuss over chat Περισσότερα

$277 USD σε 10 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
6.9
vpnsolution

Hi James, I am highly skilled in your required technologies and would like to assist you in your ongoing project as I am not just looking for money OR one project, as I firmly believe in long term business relationshi Περισσότερα

$400 USD σε 10 μέρες
(271 Αξιολογήσεις)
7.6
DavidLiu80

Hiya, How are you doing? I am an experienced web and mobile developer on this site. I have a great profile by completing over 100+ mobile apps and site tasks and got the great skills and experiences so far. https:/ Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
7.2
Malitechnolab

Hello, Thanks for considering my bid for your project. I’ve reviewed your project requirement to work on your various projects and feel confident to deliver you quality work as I have ample of experience in similar Περισσότερα

$450 USD σε 10 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
7.1
WordpressCoders

Hi, I'm honest and reliable but I would still need to know about the project to advise if or not I'm the right fit :) Let's get on a chat if you are available. I'm happy to answer any queries that you may have. Περισσότερα

$600 USD σε 10 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
6.9
laabhaa

Hi Greeting of the day! Thank's for providing us an opportunity to bid on your project. We can create your project. We have 400+ projects completed by our 24 + employees so we are very excited to participate in th Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(177 Αξιολογήσεις)
7.4
seoaceindia

Hello, We are expert in website design and development with over 5 year experience. we are deal with custom development, creative website design, logo design, graphic design, eCommerce solution, mobile application d Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
7.1
Max01

hello hope you are doing well I am interested to work on this project. Gladly waiting to serve you with my extensive skills.

$250 USD σε 10 μέρες
(255 Αξιολογήσεις)
6.6
quinconx

Hey there, We're a web development studio with more than a decade of combined experience in Web Designing, Web Application Development & E-commerce Development. We help businesses around the world to build amazing Περισσότερα

$400 USD σε 10 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
6.7
KashirinA

How are you? I understood your requirements exactly. I have good experiences in this field. This job is easy for me and my talent. I am free now and can start right away and will finish this project asap. I will d Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
6.8
bogahapitiya

Hello! I've read your Project Description and fully understand about that. I've experienced in many projects and I always make them perfect. I'm honest and reliable person and good in English. I have the ability Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
6.4
webNapp

Hello, I have Excellent communication skills and ready for interview to discuss the project. Please check my profile and portfolio. We have right credentials to fulfill your requirement and complete job. Let me k Περισσότερα

$833 USD σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.2