Κλειστό

Odoo Developer

19 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $451 για αυτή τη δουλειά

Honestdeveloper1

Odoo Developer Dear sir I have completed projects similar to your requirement in the past. If you could share your project detail requirements, I will share relevant past work and demo. I already developed 1 Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
7.9
genpexitsolution

Dear Concern Hope you doing well!!! I went through your project requirement and came to know that you want to add some small features to Odoo. As per your requirement, we will add features to Odoo. Kindly sh Περισσότερα

$555 USD σε 7 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
6.7
nikunjantala17

Hello, I am Nikunj Antala from India. I have more than 4 years working experience of Odoo ERP. We have developed wide range of open source software’s and customisation for start up companies and small businesses. We Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
6.5
snippetbucket

Hello Respected, SnippetBucket Dedicated for Odoo since version 5 to till date. Well understood your needs for Odoo/ERP requirements, had very experienced on similar requirements, we are confident to work on it. Περισσότερα

$250 USD σε 6 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
5.9
InOrder

Dear Sir or Madam, Thank you for considering my bid :) I'm quite experienced in dealing with Odoo and would love to help you with your implementation! Please just drop me a line and let's discuss the details over S Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
6.1
neostar22356

Hello Sir, My slogan is "Ensure BEST QUALITY, Always Keep DEADLINE, Accept PROPER PRICE according to a Client". I have more than 11 years experience in website design and development, so I am very familiar with your Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.1
ecombucketsoft

Hi there, Hope you doing great. I am a Odoo developer with 4+ years of experience. You can view my work quality here: https://www.freelancer.in/u/ecombucketsoft#/reviews [login to view URL] Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(23 Αξιολογήσεις)
5.0
accincreativa

Hello, I can do any type of configuration or customization in Odoo. The key is to know the most elegant and simple way (using as much as Odoo can provide by itself) so as not to increase budget unnecessarily. I will Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.1
imaopenerp

Dear Friend, Hope you are doing well ! I’m an experienced Odoo Consultant cum Developer and I think I’d be a great fit for your project. I’m good at any type of techno-functional requirements in odoo (I’m going s Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.5
Techspawn

Hello, Which Odoo system are you using ? Is it Community or Enterprise ? Can you please elaborate which feature and in which module you want it to be implemented ? I am expertise in Odoo and module customisation. Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.4
$250 USD σε 5 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.6
MaryumAkhter1

I am a Python and Odoo developer with 4+ years of experience that specializes in multi-platform applications using PyQt, PySide/PyQt,Scrapy, BeautifulSoup 4, Pillow, Matplotlib, Xml, json, and csv modules, Celery I Περισσότερα

$433 USD σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.5
justcodifyindia

Hello I am working in Odoo since 4 years from odoo V7 to V11 Let me know how can I help you Thank you

$560 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.5
naishodayo

Hi,we're all senior software developers,we've just checked your project requirements,we're able to perform your project and you'll be interesting with us,please come in contact with us to discuss for more project detai Περισσότερα

$555 USD σε 4 μέρες
(1 Κριτική)
3.4
ankurgupta512

Dear sir, Kindly let us know what are all the features required to be developed for oodoo. Waiting for your reply. Thanks ankur

$250 USD σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.4
MPTechnolabs

hello hope you are doing good i have a 4 years of odoo experience working on sales, web, POS, accounting and other modules. also working on customization, 3rd party integration and develop a customized module or new Περισσότερα

$555 USD σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.2
GYBWITHUS

Hi Employer ! Greeting from GYB IT Solutions. Technical and Functional Odoo Experts Here. We are group of experience Frontend(WEB, WEBSITE) and Backend Odoo Application Engineers. We had done lot of OdooE Περισσότερα

$251 USD σε 15 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.9
thesolocandle

Hi, I am Odoo developer and consultant with 3 year-experience. I have been working for Odoo in different versions (from 7 to 11) on different modules (Sale, Purchase, Inventory, HR, MRP, CRM, POS...). I am glad to Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.7
rajnish57

Hello, We are a team of Odoo Developer. We have already developed odoo ERP systems for several different businesses. We would like to work on this project. We are sure we will not disappoint you.

$555 USD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
1.2