Κλειστό

need to set wordpress two pages quickly

40 freelancers are bidding on average $35 for this job

raphaelokekeze

Hello, What fix do you want to do on the two pages? Can you share more details? I need to know to see if it's something i can help with. Regards

$30 USD σε 1 μέρα
(117 Αξιολογήσεις)
6.6
mvaqasuddin

hi there, how are you doing ? what exactly the requirements for adding two pages ? I am available over chat. Thanks

$30 USD σε 1 μέρα
(185 Αξιολογήσεις)
6.5
jhashivshankar8

Hello I got your project. I worked a lot on wordpress. I'll do this very fast. Hope to see your message. Thank You.

$100 USD σε 2 μέρες
(178 Αξιολογήσεις)
6.4
$55 USD σε 0 μέρες
(211 Αξιολογήσεις)
6.5
yogeshssanwal

Greetings from Webs Cybernetics!! We read your project description very carefully however it was not that long. :) Take a look to my last work: [login to view URL] [login to view URL] http:/ Περισσότερα

$35 USD σε 2 μέρες
(185 Αξιολογήσεις)
6.7
fashionsoft

Hello Sir, I have just read your project description and understood the basic requirements as I have more than 10 years of industry experience. By the way, I am ready to get started right now if you can send me all Περισσότερα

$111 USD σε 1 μέρα
(116 Αξιολογήσεις)
6.8
caww5

Hi I can start right now I know wordpress good enough Please chat me for discuss details of your project

$24 USD σε 1 μέρα
(78 Αξιολογήσεις)
6.1
ownmyserver

Dear Client, Thank you for allowing us to place a bid on your project. We have very good hands on experience in working with the LAMP stack especially with PHP frameworks such as Smarty, Codeigniter, Yii, Zend, Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(164 Αξιολογήσεις)
6.2
webarox

Hi, We are expert in WordPress. we do custom design and [login to view URL] made many website in [login to view URL] are few websites [login to view URL] [login to view URL] can we do further discussion ?? looking forward your reply!! Thank Περισσότερα

$35 USD σε 2 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
6.3
ranjansingh006

Hello Sir/Madam, I have six years of experience in WordPress.I have experience of working on different type of WordPress site.I am an expert on WordPress because i have worked six years on WordPress site. I have gon Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
5.9
Denea

☑️ ☑️ ☑️ Start your project NOW in 3 Simple Steps ✅ ✅ ✅ . ➊ WE AGREE on all the details of the project (even those you didn't mention in the project description); ➋ WE VISUALIZE what the finished product shou Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
5.9
caciocode

Hi, I am a software developer. I work extensively with Wordpress. I build & fix Wordpress themes and plugins. I can start right now.

$25 USD σε 0 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
5.6
b2group

Hello, I have 7 experience for wordpress. I hope we can discuss more for this job. Discuss with me please. I will wait your reply. Thanks, vnethan

$35 USD σε 1 μέρα
(73 Αξιολογήσεις)
5.6
J0k3RBiH

Dear Sir, I am very interested in yours project. I have over 7 years experience in wordpress. Some of my works can be found on my profile, and also the recommendations of other employers. I am very professional, cost Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(61 Αξιολογήσεις)
5.8
Jatinder2016

Hi There, Hope you are doing well. I can understand your Project requirement Like set wordpress two pages. I have good experience in this field which can easily meet your requirements. I will deliver you wor Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(35 Αξιολογήσεις)
4.8
ahmadshyk

Hey! I am Software Engineer and wordpress developer, I can do your work and I assure you that you will not be disappointed, thanks :)

$25 USD σε 0 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
4.6
dezines99

Hi, Expert here,ready to start immediately. I will always available to discuss project specs.I have reviewed all your requirements and can deliver exactly what you are looking for, 100% guaranteed. I am confident to Περισσότερα

$250 USD σε 0 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.5
yanoosoftware

Dear project owner, We have 7 years of rich experience in wordpress website development and will serve you the best developed results. I understood that you need some issues to be fixed on your wordpress website. Pl Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
4.1
syedmuneeb123

I am experienced web designer and developer seeking website developing work. I’m willing to learn new technologies and standards in designing. Portfolio available in my  profile. I am sending you this covering letter i Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
3.9
gaurishankarjha

Hello I read your project. I'll fix your pages. I'll start now. Please tell me about it. Thank you

$15 USD σε 1 μέρα
(43 Αξιολογήσεις)
4.2