Ακυρώθηκε

Need Real Time WhatsApp messages to be decrypted into .text format

4 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹1388 για αυτή τη δουλειά

soutSol

Hello, I have worked on many whatsapp bots, I can extract out messages from whatsapp can you provide exact details so that I can provide you proper estimation of time and money. ping me to see demos of my previous wor Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
4.8
olasheni

I am an excellent web and software developer with over 7+ years experience. I want to use this skills to provide you good work. Please provide more information on your project and get it done. Thanks.

₹2250 INR σε 2 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.2
₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
a2qadir13

I have experience in decripting messages in .txt format, delivery will be on time and with atmost quality

₹700 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0