Κλειστό

I need a programmer

4 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $57 για αυτή τη δουλειά

jaimek91

Hello. I don't understand for what you need the proxies, could you explain better? I know a lot about proxies. I also have a lot of experience as freelancer with web scraping, with scrapy (python) and Goutte (php). One Περισσότερα

$14 NZD σε 10 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.1
tgchauhan1711

Hello sir I am expert in java and j2ee and skills you mentioned. Please see my profile and skills. Please give me more details about your project. I have more than 3 years experience as a Java/J2EE develo Περισσότερα

$100 NZD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.8
onedirecttech

Hi Sir Greetings from One Direct Technologies!! I am Kamal Mehta from One Direct Technologies. Quality and Commitment are our values. Great experienced and expert team is our strength. This makes us the best candidat Περισσότερα

$56 NZD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.0
arunraj4010

I'm ready.

$56 NZD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0