Κλειστό

I need a new website.

46 freelancers are bidding on average $586 for this job

A2Design

Hi, Nice project you have there, let us help you with it! Our team is Russian-Canadian. We code in PHP. Check our recent projects here [login to view URL] Here’s a little video about our team too! ht Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(138 Αξιολογήσεις)
8.7
netdevbiz

Hi, To get a complete complementary analysis of your end requirements, please contact us at your convenience & see how our creative designers can help utilize their skills to pull out you/our ideas into reality for yo Περισσότερα

$750 USD σε 25 μέρες
(227 Αξιολογήσεις)
8.7
webbookstudio

Hello, my name is Olya. I represent Ukrainian IT Company «Webbook». We provide website design and web and app development services for organizations, public and government institutions, company or private web-pages. Περισσότερα

$600 USD σε 20 μέρες
(159 Αξιολογήσεις)
8.2
sptechnocrats

Hi, Thanks for showing your interest in my fav platform social media website! After reading over your application this looks like a perfect fit for my skill sets, I am having rich experience in making social media, Περισσότερα

$789 USD σε 20 μέρες
(194 Αξιολογήσεις)
8.2
seabitmedia

Hi, Greetings from SeabitMedia part of Seabit Technologies Pvt Ltd We have an agile and talented web design and development team, capable of designing stunning websites which will attract immediate attention and Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(2313 Αξιολογήσεις)
8.3
aarvtech

Hi There, Happy to have your attention, if only for a brief second. I am very much confident to do this job as I have more than 5+ years of strong experience in Web development/designing and Responsive designing Περισσότερα

$2061 USD σε 10 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
7.8
World515

Hello! If you want creative and perfect work, please contact me now so that i can start right away. I am sure i can provide you perfect result for your requirements. Please let's discuss your projec Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(228 Αξιολογήσεις)
7.5
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$721 USD σε 10 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
7.1
freeoutsourcer

Read your brief thoroughly and very interested in working on it. I create elegant and appealing experience to satisfy my clients and go the extra miles wherever needed. Portfolio: [login to view URL] Περισσότερα

$700 USD σε 7 μέρες
(183 Αξιολογήσεις)
7.6
TechTimes

Hello bholtz, Yes we can help you on this project. We have very good experience in website designing and development using WordPress, PHP, CodeIgniter, cakePHP, MySQL, Ajax, HTML5,CSS3,bootstrap, jQuery, JavaScrip Περισσότερα

$666 USD σε 25 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
7.1
vipinmaru1990

Hi, After going through you detailed job specification, I am very much interested in your job as I am most expertise in most of the open sources and MVC frame work with having an strong experience of both design a Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.9
$551 USD σε 365 μέρες
(121 Αξιολογήσεις)
6.8
techwelfare

Hi Let's clarify the requirement in details also if you want us to share our previous work let us [login to view URL] have a few questions about your project, please send us message so that we can discuss more. Thanks & reg Περισσότερα

$477 USD σε 17 μέρες
(176 Αξιολογήσεις)
7.2
maamekal

Hi I am certified Web Developer with experience in design/developed websites and up for all the new challenges in your job listing . Please share complete requirement in detail and reference side so i can get ide Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(126 Αξιολογήσεις)
6.8
laabhaa

Hi Greeting of the day!! Thank's for providing us an opportunity to bid on your project. We have 350+ projects completed by our 22 + employees so we are very excited to participate in this project. We special Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(114 Αξιολογήσεις)
6.9
shsaad

I can build a social network website like facebook for you . I have built social network website for many clients . My profile is self explanatory . You can see an example of my work at [login to view URL] Περισσότερα

$300 USD σε 5 μέρες
(209 Αξιολογήσεις)
6.9
Minimuke

Hello I would love to be involved in your project I can finish my job in less than 26 days that's for sure. However you provided less details than I would expect so please do not hesitate to contact me for further disc Περισσότερα

$555 USD σε 20 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
6.4
abdulghaffar11

Hello, DON'T AWARD PROJECT BEFORE DISCUSSION, am understand almost your project but I have few questions to ask, knock me for further discussion, we have 5 years experience in this skills thank you!

$250 USD σε 10 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
6.3
myecodes

HI There ! WE read your job post and most interested in your job cause we have expert web developer team in our company and able to provide you Exact you want. Let's discuss more about your job and start soon. Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
6.5
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you Please consider my bid and we can discuss more so that I can assist you in better way about the project My Portfolio https://www.freelancer.com/ Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
6.2