Ακυρώθηκε

Need to debug some issues

34 freelancers are bidding on average $36 for this job

A2Design

Hello, Looks like we can help you here... We specialise in: PHP & PHP frameworks, WordPress & Woocommerce, Opencart, Magento, API development, HTML5, CSS, JavaScript, Bootstrap, MySQL, etc. Get to know us: Check Περισσότερα

$350 USD σε 3 μέρες
(114 Αξιολογήσεις)
8.6
WebWars

Hello there, I've been developing websites for the past 9 years. Feel free to check my portfolio and ask me any questions you may have. Regards, Babis Relevant Skills and Experience I am greatly familiar with technolo Περισσότερα

$29 USD σε 1 μέρα
(263 Αξιολογήσεις)
7.8
TakeReal

Hello, My name is Sergey. I am Freelancer from [login to view URL], Russia. I can help you as programmer to prevent duplicated link generation. Relevant Skills and Experience 1000+ successfully completed projects speak for Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(1669 Αξιολογήσεις)
8.0
rexzetsolutions

can you show me the process of links creation by sharing website so i can check the issues Relevant Skills and Experience Php is one of those things where i am working from last 13 years so if you can get back to me i Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(290 Αξιολογήσεις)
7.1
covernal

Hi. HIGHEST COMPLETION RATE!!! I have completed 80+ projects as successful on the Freelancer.com I will provide you my professional skills for your project. Please check my work history on Freelancer. Relevant Skills Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(21 Αξιολογήσεις)
6.7
$50 USD σε 0 μέρες
(184 Αξιολογήσεις)
6.7
dizajnerweb

Hello, I am Wordpress expert. d Relevant Skills and Experience wordpress Proposed Milestones $15 USD - done

$15 USD σε 0 μέρες
(147 Αξιολογήσεις)
6.3
$25 USD σε 1 μέρα
(135 Αξιολογήσεις)
6.2
celalaybar

Hello. I can help you with fixing double link generation issue. Relevant Skills and Experience I am good at MySQL, PHP, JavaScript, HTML and CSS. Proposed Milestones $24 USD - Done.

$24 USD σε 0 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
6.1
$25 USD σε 1 μέρα
(116 Αξιολογήσεις)
6.0
irfan811

I have four years’ experience in multiple programming languages such as Python, PHP, MySQL, Ajax, Jquery, Symfony, Codeigniter and Wordpress, Shopify, Data Scraping. Relevant Skills and Experience My expertise lay in Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(69 Αξιολογήσεις)
5.7
cowboy14

Hello sir, Consider it as done, Able to fix t he issue within next 24 hours. Ready to start right now. Thanks, Sakib Relevant Skills and Experience PHP Proposed Milestones $30 USD - A

$30 USD σε 0 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
5.6
Programmer59

Hello Sir, We read your description We have lot of experience in this filed We can do that also If you want We are available for start work right now I am waiting your response Thank you so much. Relevant Skills and Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(40 Αξιολογήσεις)
5.6
HKLabtec

Good evening, could we discuss more please? I have excellent skills in most languages. Thank you Relevant Skills and Experience HTML, CSS, PHP, MySQL, Wordpress Proposed Milestones $25 USD - Fix Website

$25 USD σε 1 μέρα
(55 Αξιολογήσεις)
5.2
lalit31parihar

Hi, I have gone through your description and got a pretty much idea of what you want. I can assure you that i can do this task. Relevant Skills and Experience Hi, I have gone through your description and got a prett Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.0
hawkscodes

Hi, I have read your exact requirement and I will do it as per your guidance so please initiate the chat with me so we can start it immediately. Thanks karuna Relevant Skills and Experience I have more than 7 year e Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
4.6
phpboss786

Hy there...!? I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I wouldn't call myself a master but I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping Περισσότερα

$17 USD σε 2 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.4
khp31

Sr. Software Professional having 7.5+ years experience. Relevant Skills and Experience C# .Net, MVC , PHP, VB .Net, HTML, CSS, Bootstrap, Typescript, Javascript, Jquery, Anguler Js, Anguler 2, ASPBOILERPLATE, Twilio, Περισσότερα

$55 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.3
dwirianto

Proposed Milestones $30 USD - Upon completion

$30 USD σε 2 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.3
poojamishra13

Hi, i am expert developer, i can fix this issue. Thank you

$30 USD σε 1 μέρα
(29 Αξιολογήσεις)
4.1