Κλειστό

Need Customization in Fee of Ruby on Rails Application Fedena

Hello,

I need a very little change in the Fee of Fedena School Management System a Ruby on Rails Application.

The person who know Ruby on Rails and Fedena too can contact me through Chat and I will let him know about the change.

Its a very little change for the moment and may in future I need some more.

For now only the Fee module need to be customize a very little.

My Fee Scenario attached and I want a little change in Schedule Fee Collection, and Fee Collection.

Ικανότητες: Javascript, PHP, Ruby, Ruby on Rails, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: Hello i need 100$ in NETELLER, i am ready to pay here 160$ in advance !URGENT, Hello! I need a logo , hello i need urgent typist you just have to write in notepad from image i, angular.js, ruby on rails, git, heroku, hello i need to create a logo and a name to put on my clothing brand, hello i need a presentation like this original presentation, hello i need a logo for my site details in private, ruby rails application, ruby rails application marketplace, ruby rails school management system, school management system ruby rails, transfer ruby rails application, ruby rails application js jquery, code video chat application ruby rails, facebook application php ruby rails, ruby rails inventory application, ruby rails credit collection application

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Mardan, Pakistan

Ταυτότητα Εργασίας: #16606931

13 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $25 για αυτή τη δουλειά

$25 USD σε 1 μέρα
(94 Αξιολογήσεις)
6.6
jekis

Hi, I have done many customization on Fedena like Admission, budget, Salary, HR..etc I have 5 year of experience in ROR and for more info please PM me. Thanks

$30 USD σε 1 μέρα
(54 Αξιολογήσεις)
6.2
MezbahAlam

Hi, I am Full stack Ruby on Rails developer. I can assure you quality of my work with best design, highly secure & best performance app from development to production respecting testing & continuos-zero downtim Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(38 Αξιολογήσεις)
5.7
DilkhushSoni

Hello There, I have 5+ years of experience in ruby on rails and in web development. I can do this tasks in very fast and easily. I have created my own gems also you can visit this on my github url that is "https://git Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(28 Αξιολογήσεις)
5.8
pluralcode16

Greetings!! I am glad to bid for your project. I am a software developer with an experience of more than 4 years in technologies like Ruby on Rails, Android, PHP, Django, Python, Ruby, C, C++, C#, Wordpress, MyS Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
4.4
kapilgoyal6

Dear Client, Well, I’m a Senior Ruby on Rails Developer having an experience of 5+ years. I have technically rich hands on developing applications in Ruby using Rails framework and develops the APIs as well for M Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.2
Soloutiontech

i am expert is many work,Web Development,Logo Design,woldpress,Graphic Design,HTML,CSS,PHP,Ms Offics

$25 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
1.2
deeptisangwar5

I Read Your Project Description I can do it in your project please ping me more discussion about your project. I will provide 1-day free work. I am an Expert team of India. We are a well-known company offering profe Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.0
vidyavivi

Having 6+ years of experience in building Ruby on Rails projects. Expert in API's, Database (Mysql), HTML, CSS. Successfully build job portal websites, Admin sites, Restaurant, ebooking websites using ruby on rails. Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
clanboy290

A proposal has not yet been provided

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pyxisneoma

We have 9+ years of experience in Ruby on Rails and AWS, We have delivered multiple projects with great quality . Please connect with us to discuss about your exact need. We are open to both proposal which ever is con Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ElegantRorGeek

- I am a solution engineer who is comfortable doing everything, from front-end JavaScript and SASS including ReactJS. I have Bachelor’s Degree in Computer Science and Engineering. After Bachelor’s , I have started my c Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0