Κλειστό

Need Customization in Fee Module of Ruby on Rails Application Fedena

Hello,

I need a very little change in the Fee of Fedena School Management System a Ruby on Rails Application.

The person who know Ruby on Rails and Fedena too can contact me through Chat and I will let him know about the change.

Its a very little change for the moment and may be in future I need some more.

For now only the Fee module need to be customize a very little.

At the moment Fedena has a Collection Due Date for a Category and not for each of the Particulars. I want a due date for each Particular of a Fee Category.

And a one little other change will after this one done.

Demo Link:
http://104.237.128.85:3000/

User Name: admin
Password: admin123

Ικανότητες: Javascript, PHP, Ruby, Ruby on Rails, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: iphone ruby rails application, social gaming application ruby rails, develop twitter application ruby rails, ruby rails auction application, need programmer ruby rails project, ruby rails portal application, ruby rails application booking, ruby rails credit collection application, ruby rails inventory application, facebook application php ruby rails, code video chat application ruby rails, ruby rails application js jquery, transfer ruby rails application, ruby rails application marketplace, ruby rails application

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) Mardan, Pakistan

Ταυτότητα Εργασίας: #16702672

4 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $43 για αυτή τη δουλειά

VnBestSolutions

Dear Sir. I had read your descriptions about project. Kindly give me a chance, i would like to discuss more about project and sure everything clear. I am a developer very strong in below skills. My Core Competencies Περισσότερα

$88 USD σε 1 μέρα
(172 Αξιολογήσεις)
6.7
pipedev

Hi, I am Elton, a web developer with 10+ years of experience. I've worked for big companies, (10 years at [login to view URL] [login to view URL]) founded a startup as a CTO, where i was a developer and also lead a team of developers. Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
5.7
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
victor2812

Extensive experience in RoR (Back-End) -Development of APIs on a microservice architecture. -Development of automated tests. -Construction of scalable, reusable and safe components. -Asynchronous programmin Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0