Ολοκληρωμένο

need CodeIgniter Expert find malicious code on a website stealing credit card numbers

i have an old site, CodeIgniter, need you to scan thru the checkout php files and find malware or perhaps in the js or the ancient PayPal library we have in there. something is copying credit card numbers and selling them. many complaints last few weeks.

Ικανότητες: CakePHP, Codeigniter, HTML, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: need codeigniter expert, how to create a website for credit card, need word press expert to fix website, develop website virtual credit card, looking website sells credit card, website integrate credit card, website generate credit card, rid malicious code website, removing malicious code website, code payment gateway credit card paypal, check malicious code website, oscommerce paypal website standard credit card, remove malware malicious code website, remove malicious code website, adult website free credit card trial, fixing malicious code website, find malicious code website, malicious code website, website malicious code removal experts, check website malicious code

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 87 αξιολογήσεις ) JERSEY CITY, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17392201

Ανατέθηκε στον:

websolupro

Hello, I have gone through your project description and understood the requirements . I can delete all melicious code from your Ci website I have done sam job before for one of my clients I know what is the issue and w Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(69 Αξιολογήσεις)
5.9

35 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $156 για αυτή τη δουλειά

graphicaa

To find the malicious code in php or js or in the paypal library and remove that. Please provide your site url to have a look at. approx time to complete: 1 - 2 days (Senior only work) Thanks Gopal N Περισσότερα

$98 USD σε 2 μέρες
(672 Αξιολογήσεις)
9.1
A2Design

Hello! We're a full-cycle team of 30+ web developers. Our team is interested in developing your project. Having the required skills, we will be glad to help you. We have some questions regarding your project, so p Περισσότερα

$350 USD σε 3 μέρες
(145 Αξιολογήσεις)
8.8
SierraSoft

Respected Client, Hope you are doing well, I have just gone through the requirements you are looking for an expert CodeIgniter Developer for finding the issue in your website. I have more than 6+ years of expe Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
7.6
$155 USD σε 3 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
6.8
metaexcel

Hello Sir, This is my experience that if one infected file exists on your server then it will infect your server again and again. So I need to check each file and folder manually. Sir,I never use any software or any pr Περισσότερα

$88 USD σε 3 μέρες
(225 Αξιολογήσεις)
6.6
megauravpanwar

i can fix it and i am ready to start work I am highly experienced in this. Hi. I am Gaurav P. Senior Developer. Please send me a message so we can discuss more 9 Years experience in eCommerce, PHP FRAM Περισσότερα

$161 USD σε 1 μέρα
(121 Αξιολογήσεις)
6.4
bogahapitiya

Hello. I am an expert CodeIgniter framework. And the most important skill of mine is checking all in detail as detective. I will help you to find malware. Please let me know if i can be a good candidate for your Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
6.4
Codeitsmarts

I have developed a number of complicated projects related with all of my above mentioned expertise and won the trust of all of my [login to view URL],I have worked on a number of built-in WordPress plugins & API’s and can man Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
6.7
ArkssTech

Hi , It’s great to meet you. I’m Somya Tripathi, co-owner of Arkss Technologies Private Limited. We develop: kickass, cutting-edge software for web applications, mobile apps, Blockchain, Cryptocurrency, Tra Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.0
KGeorgy

Hi, Thanks for your job posting. I've read your project description carefully. You are going to remove malware in your code ignitor website which steals payment credentials. I also think it's very vital problems. A Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.9
srflipmedia

Hi, We will provide you Browsers-Compatible; Responsive [PC/ iPad/ iPhone/ Mac-compatible]; SEO-friendly; Wordpress-Website. We believe in Prompt Communication; Value Your Money; Quality Assurance; Friendly GUI within Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
6.1
mukeshpalyashco

Hi, I have reviewed your job description and I would like to assist you with this project. I am a Full-stack developer with 7 years of experience in Codeigniter with great projects in my portfolio. Here are the Περισσότερα

$150 USD σε 2 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
6.0
onkarkulkarni8

we would be charging you at 45 USD per day. As you know the code being completely new to us, it might take couple of days. So get in touch only if you are ready to work on realtime costing rather than a fixed one.

$45 USD σε 1 μέρα
(72 Αξιολογήσεις)
5.8
zoominfoweb

Hello, I am a CI expert. I have gone through your requirement and I am very confident that I can do your job. Thanks

$100 USD σε 3 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
6.0
alexwmsoft

Hi there, I am an experienced web developer, and I have 5 years experience in developing several websites using Codeigniter, PHP, HTML and so on, . I read your job description carefully, and I think that I can sa Περισσότερα

$147 USD σε 4 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.6
adugar

Hi, Australian Education, 14 years work experience, Excellent coding and design skills. Built custom backend for many sites in Code Igniter. Be assured of quality work. Pls check my past reviews. [login to view URL] Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
5.7
visionschd

Hello, Yes, we will allocate you our lead Php developer who will completely scan your existing Codeigniter website as well as the web server to identify & remove malware from your website and deliver you a secure, e Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
5.4
TrueGardener

Hello Nice to meet you i can do your project in around 1 day if you hire me please contact me i am waiting for you here thanks, sonxai

$100 USD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.2
DevRk

I have almost 7 year experience in codeigniter, laravel, magento and core php.. I can fix this issue, please share ftp , cpanel or SSH ..

$155 USD σε 3 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.3
khizarali47

hi, how are you doing? I am an experienced and skilled Website developer and I am working in the PHP, Codeignitor for more than 5years, I have figured out the same issues for many of the websites in my career. I can Περισσότερα

$172 USD σε 3 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.5