Κλειστό

need backend Developer

10 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $180 για αυτή τη δουλειά

(147 Αξιολογήσεις)
8.9
shailendra041090

Hi there, - My name is Shail. I can create backend, so that you can easily manage your frontend. I have a deep knowledge of developing backend. Please provide me complete detail. I can assure best service from my end Περισσότερα

$30 USD σε 5 μέρες
(220 Αξιολογήσεις)
7.2
mindprogram

Hi I would like to know the requirements in detail about the front end and back end. What platform is your front end built upon? Thank you.

$25 USD σε 4 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
7.1
abhishekkoundal6

HI, As per your job description, I am the senior developer I am skilled in both the front end and back end technologies. I am having 6+ years experience in this field so I can assure you to provide you quality work wi Περισσότερα

$25 USD σε 7 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
6.0
Iwebmaker

Greetings! I have read your description and understood what you are looking for. I have already done work which is similar to your requirements so I'm very confident that I can help you in developing an amazing project Περισσότερα

$25 USD σε 7 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
6.3
(75 Αξιολογήσεις)
5.8
(7 Αξιολογήσεις)
4.6
laibajaleel

Hi, PROFESSIONAL WORDPRESS LANDING PAGE CHAT NOW Hello, 100% Satisfaction / 24-7 Support I’m Cres I promise to do a great job on your website! I’m a native English speaker from Uk and that really helps. I’m a PRO We Περισσότερα

$25 USD σε 7 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.8
pouyasadrifard

Hi Hope You are doing well. I’m SEYEDPOUYA. I have 6+ years experience in this field I know ups and downs of that. I’m in your requirements already and got your all idea. I’m interested in your project and your idea a Περισσότερα

$16 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.1
AhmadRazaa9

Hi, How are you? Hopefully you are fine. I am a full stack developer in php and do lots of projects. Yes I will build your website backend with php or Codeigniter framework. I will provide you the efficient website whi Περισσότερα

$25 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0