Ολοκληρωμένο

modify website page url

Ανατέθηκε στον:

mD4work

[url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view]

$15 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.2

15 freelancers are bidding on average $21 for this job

senthill10

Hi there, ** Start Immediate. Unlimited Revisions *** * Standard compliant * Tested on all major browser * You can ask for unlimited revisions * 100% satisfaction Guarantee My Sample Work : ht Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(28 Αξιολογήσεις)
4.7
lilambersinghsl

85+ 5 star rating. Quality is guaranteed. I have 5+ years of experience working with Wordpress, wordpress customization, plugin setup, theme customization, plugin customization, wordpress upgrades, PHP, MySql, HT Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(67 Αξιολογήσεις)
4.6
glb1234

hi i can do it i am expert in wordpress,design, i have more than 4 year experience in wordpress design, i have done many project in my office please check my latest product in wordpress i have done in my office Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(47 Αξιολογήσεις)
4.0
mrityunjaybhagat

Hello, I have three years exprience in Responsive HTML, Bootstrap, Foundaation, Wordpress, PHP. Please find the my work sample. [url removed, login to view]://[url removed, login to view] [url removed, login to view]://[url removed, login to view] [url removed, login to view]:/ Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(37 Αξιολογήσεις)
4.2
Simakov

Hello. Thank you for this wonderful opportunity. Today Your job posting has caught my attention because I’m a looking for a job and I’m keenly considering your job post including these skills. I have excellent exper Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.1
hyadesfreelancer

PHP,PDO, Core-php, CakePHP, CodeIgniter, Laravel, Yii, Mysql, HTML, HTML5, CSS, JavaScript, Angular js, jquery, AJax, Joomla, E-Commerce Wordpress, Woo-commerce, Open-cart And BUG FIXING etc. When we work for clie Περισσότερα

$25 USD σε 0 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.3
chrisfairman

I'm a UK based developer with 7 years experience developing and maintaining web applications. I've experience in the majority of popular web based technologies such as Wordpress, Drupal, Moodle, CodeIgniter, Symfony, S Περισσότερα

$45 USD σε 0 μέρες
(1 Κριτική)
1.5
todaywebinfotech

Hello sir, Greetings to you… I take much pride to introduce you one of the pioneers in the IT industry, Today Web Infotech . Our company strives to maintain and improve every phase of our business and satisfy the Περισσότερα

$17 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.0
$15 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.4
sonimanish0008

Hello, I have a 5 year of experience in the Web development field. I have a development, SEO and graphic designers team to complete your project on time with good quality. I hope you will assign your project to me for Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
manketan

Hi employer, I am a experienced word press developer. I am in this field for more than three year. I can customize any word press theme and build a new site in word press. I can help you in any web site related pr Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
komsmone

Hi there! I'm ready to do this without any money. Just give me 5 stars at the end. Please let me know what do you think. Thx.

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mamun3927

Hi, I read your job descriptions and able to complete change your site url as you need.

$27 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$15 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.0
hardikbhadukiya

I will Provide Services Until You get 100% satisfied. I am not just looking for money OR one project, as i firmly believe in long term business relationships. I highly value my relationship with my clients, I guar Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0