Κλειστό

Making front end of my python scripts

Dear Freelancers

I want to build the front end for my Python Script, which should be able to execute the number of scripts all together as a multi thread.

it should also be able to kill the thread with the click of a button.

We are talking about 10-100 files, which all get executed at once as a thread. at the end it should save the log of entire session with only three fields (username , order number , orderstatus) .

Scripts which get the order should visually show in the panel of the front end with a green tick, once which do not should be in red.

this project needs to be delivered in complete by 28th of June 8:00 am UK time.

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Javascript, PHP, Python

Περισσότερα: web front end for python scripts, python front end framework, python front end design, best python frontend, python web ui, how to create front end using python, python front end, flask frontend, username password scripts, forgot username password scripts, database front end python postgresql, username password scripts paypal, website username password scripts, making interfaces python, i want a programmer python from india, i want freelancers, i want help from any one for making of letter writing, i want to help someone by making assignments, i want to hire freelancers to design a website under $10, i want to hire freelancers to design a website under 10

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 28 αξιολογήσεις ) Abu Dhabi, United Arab Emirates

Ταυτότητα Εργασίας: #17223935

19 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $188 για αυτή τη δουλειά

schoudhary1553

Hello, I can help with you in your project Making front end of my python scripts. I have more than 5 years of experience in C Programming, Javascript, PHP, Python. We have worked on several similar projects before! Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
6.2
zekovicm

Hi there,I am Miljan,Python expert from Bosnia & Herzegovina,Europe. I have carefully gone through with your requirements and I would like to help you with this job ! I can start immediately and finish it within the a Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
6.1
webdroid01

Dear Client, Greetings of the day!! We have few queries kindly ping us. Thanks for giving us the opportunity to bid over the requirement. As per your requirement, you would like to develop a Website. We would li Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.8
$155 USD σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.0
$155 USD σε 3 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.0
SimbaMoor

hi, nice to meet you. Having experience of python, I can do what you want. python is my primary language. Let's discuss about ur project with chat.

$155 USD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.7
DarkKnight2206

Hello! I am a python developer. I looked at your project and it seems interesting. I have good experience in python and I am an expert in it. I have all necessary skills required to be a good developer. I am interested Περισσότερα

$125 USD σε 2 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.1
WEBsultion

- As you can saw my profile i had already done such projects. - I have 2 year of experience in python development. - Lets connect and complete it.

$138 USD σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.1
amiewriter

Greetings, **Free android app** Sure can create PHP and Wordpress based web application as per your needs. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$222 USD σε 4 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.9
b2ecoder

I’ve carefully read your project description like front end of python script. I am interested in doing this project of yours. If you want, I will be starting doing this work right now. I am a PHP, Laravel, Codeign Περισσότερα

$191 USD σε 5 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.3
kvsatya

i have experience in python and can write guis and also work along improving api we can discuss more via chat.

$155 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
2.8
Shariqblue

Hi i can create this multithreaded GUI for your scripts in python i alredy created gui and multithreaded appliaction in python. Thanks

$100 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.8
$155 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.7
$255 USD σε 8 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.7
akhzarnazir

I am ready to deliver this project before 28th june and have 6+ years of working experience in Mobile Application Development with Python experience is a big plus. I have done lot of work related to AI and done my fina Περισσότερα

$444 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$166 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$200 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$100 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cyrilleG

Hello, I actually already did something similar in order to quickly access and manage scripts inside a VM (the project was ment to scale to webservice from CI platform). I indend to use Nodejs as a proxy to the script Περισσότερα

$222 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0