Κλειστό

Make simple wordpress formpage from the psd design

82 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $12/ώρα για αυτή τη δουλειά

sanjay2004

Hello, My understanding for the project is that you are looking to have a WP website built from existing PSD layouts along with payment gateway integration. We have extensive expertise at WP website development and Περισσότερα

$18 USD / ώρα
(1469 Αξιολογήσεις)
10.0
KESHAVINFOTECH

Hi There, Thanks for your valuable time. :-) Please check below points : 1. Simple 1.I will provide the PSD [login to view URL] just make the WordPress site out of it and thn add payment gateway ==> I got over all idea Περισσότερα

$12 USD / ώρα
(798 Αξιολογήσεις)
8.7
fastworkontime1

Hi there, I have gone through your project detail and I can surely set up a Clean & Professional; Flawless; Secure; Fast-Opening; Easy-to-Navigate; SEO-Friendly; Browsers-Compatible; Perfect-Responsive WordPress web Περισσότερα

$14 USD / ώρα
(692 Αξιολογήσεις)
8.5
anushkacreation

Dear Sir, I will convert your PSD design in WordPress as per your requirement and also added payment gateway. Ready to start immediately. I am a freelance WordPress designer & developer having 10 year of experien Περισσότερα

$13 USD / ώρα
(302 Αξιολογήσεις)
8.1
marketingmindz

Can you share PSD file for designs? Which Payment gateway do you seek to be integrated? Can you share list of requirements for project? Check some Wordpress websites we've built: [login to view URL] https://my Περισσότερα

$10 USD / ώρα
(143 Αξιολογήσεις)
8.5
jxsarwar

Hi. I want to know which payment gateway you want to integrate on your WordPress site. PayPal or any other? I can build you a professional website for your business. Be sure you will get quality work. I need to disc Περισσότερα

$12 USD / ώρα
(340 Αξιολογήσεις)
8.6
drupaltonic

Hello, hope you are having a great day. We have read the description and we completely understand your requirements. We have 6+ years of experience in wordpress. We can do your work perfectly. Some of our works don Περισσότερα

$12 USD / ώρα
(137 Αξιολογήσεις)
8.6
xtreemsolution

"Still waiting for your response" Hello Greetings !! I have checked your project description that you are looking for a simple WordPress website for which you have PSD designs. Please share the PSD designs. Περισσότερα

$16 USD / ώρα
(141 Αξιολογήσεις)
8.5
Webicules

Hi, Surely, I'll develop a fully functional website based on your PSD. Please do confirm me on the Payment gateway-Stripe, Paypal or another? => PSD>> Responsive HTML>> WordPress compatible => You have to provid Περισσότερα

$12 USD / ώρα
(306 Αξιολογήσεις)
8.3
TrickyWebtech

HI me as web developer and expert in PSD to wordpress website [login to view URL] discuss so we can start work.

$12 USD / ώρα
(455 Αξιολογήσεις)
8.2
Harwinderpal

Hi ✦Will you please share the PSD file here? ✦Can we do quick chat right now so that we can discuss the project briefly? I will provide you neat and clean code and responsive pages up to all mobile devices. Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(357 Αξιολογήσεις)
8.3
webqueue

Hi, Please provide me details of the psd and its complete features. I would like to clarify with you. We have some question regarding your project requirement --------------------------------------------------- Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(492 Αξιολογήσεις)
8.7
taskmanageryd

Hi there, I am an Expert & Experienced Developer. I am 1000 % confident for this project. Please provide your PSD file so I can start work on your website. Eagerly waiting for your reply, please do open chat b Περισσότερα

$10 USD / ώρα
(288 Αξιολογήσεις)
8.3
usashisl

Hello, Can you please share me the PSD files for understood your design structure? What we will provide you:-- 1. We will convert the design 100% same as psd 2. With pixel perfect HTML 3. Cross browser compat Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(572 Αξιολογήσεις)
7.7
JamesTechnology

Hello There, How are you? I hope you are healthy and good. I have gone through your requirement we can do that for you. Please message me so we can discuss more. I am waiting for your quick response. Tha Περισσότερα

$16 USD / ώρα
(213 Αξιολογήσεις)
7.3
lassoarts

We have expertise to make website with all platform like php, codeigniter, wordpress, woo commerce etc We are good UI designer and do provide custom design from scratch and have skills of graphics and will design al Περισσότερα

$11 USD / ώρα
(160 Αξιολογήσεις)
7.6
navneet008

I am very interested in this project titled " Make simple wordpress formpage from the psd design". I have 5+ years of experience in WordPress themes and plugins customization and creation. I have developed and designe Περισσότερα

$10 USD / ώρα
(375 Αξιολογήσεις)
7.2
phpdeveloper100

Ready to make complete wordpress design for you , Please open Message box so that we discuss it in detail Expertise ================== - PHP - Cryptocurrency - Code Ignator - Magento - Laravel - Wordpress Περισσότερα

$12 USD / ώρα
(81 Αξιολογήσεις)
7.3
saagark22

Hello, I can make WordPress frontpage along with payment gateway from PSD you have. Please message me to further discuss any details.

$15 USD / ώρα
(483 Αξιολογήσεις)
7.4
lss007

" Hello ✦ Will you please share the images of design files here? ✦ Can we do quick chat right now so that we can discuss the project briefly? I am available for an interview Monday to Saturday 10 am to 11 pm Περισσότερα

$15 USD / ώρα
(71 Αξιολογήσεις)
7.0