Ολοκληρωμένο

Magneto - delete files

Ανατέθηκε στον:

vranjan

Hi, My work experience as shown in my profile have helped me develop mastery in Website design & development. As per your description you need to delete some files from magento website. I'm a full-stack devel Περισσότερα

£28 GBP σε 3 μέρες
(148 Αξιολογήσεις)
6.8

41 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο £134 για αυτή τη δουλειά

sapotacorp

Dear Taylorboy! We are enthusiastic team of developer a complete package for the successful execution of the project with minimum turnaround time. Our Magento's projects: [login to view URL] Our lates Περισσότερα

£142 GBP σε 4 μέρες
(1064 Αξιολογήσεις)
8.7
cheapestandbest

Ready to start and finish this in few hours time. No prepayment is required. you may pay after project completion. best regards - [login to view URL]

£44 GBP σε 1 μέρα
(996 Αξιολογήσεις)
9.2
JamesTechnology

Hi There, I hope you are good. I have gone through your requirement details we can do that for you. If you'd like to see my previous work, Please look at my Freelancer Portfolio. I am waiting for your quick Περισσότερα

£120 GBP σε 2 μέρες
(208 Αξιολογήσεις)
7.3
usuf001

Hi there. I can assist you right now. Need root login to fix the issue. Thank you

£66 GBP σε 1 μέρα
(527 Αξιολογήσεις)
7.2
saagark22

Hello, I can clean up your magento website files via accessing through VPS. Please message me to further discuss any details.

£222 GBP σε 3 μέρες
(409 Αξιολογήσεις)
7.3
AMsolutions1

Hi, Please provide access so that we can check space and do needful. Looking forward to hear from you. Thanks

£77 GBP σε 1 μέρα
(116 Αξιολογήσεις)
7.0
roroscata

Hi, I can help you to fix your host in less than few hours. I recommend you to clean up database too just to improve the performance of your host. If everything is okay I can start working right now. Thank you

£172 GBP σε 1 μέρα
(216 Αξιολογήσεις)
7.1
ambientinfotech

I have read job requirement carefully, please share project more detail, we will do this job on time, Thanks

£150 GBP σε 3 μέρες
(219 Αξιολογήσεις)
6.7
£188 GBP σε 1 μέρα
(229 Αξιολογήσεις)
6.5
itpathsolutions

Ok, Can we discuss in chat ? As you can see I have got great feedback from my clients by providing quality work and I assure you the same. Let's discuss more in chat and then I will also revise the quote at my best Περισσότερα

£300 GBP σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
6.3
gursukh

yes sure I can help you right now.

£56 GBP σε 1 μέρα
(124 Αξιολογήσεις)
6.3
flowidea

No problem i will delete unnecessary files. My working experience area. Magento 1, 2, WordPress, Php, Bootstrap, Photoshop Please check my latest work. [login to view URL] [login to view URL] Thank you. Abdu Περισσότερα

£55 GBP σε 1 μέρα
(106 Αξιολογήσεις)
6.3
navjootkaur

Hello Sir, I have read your job description regarding Magneto - delete files. I have 6+ year of experience in eCommerce, HTML, Magento, PHP, Website Design. I have strong expertise to accomplish this project in d Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(120 Αξιολογήσεις)
6.0
kawalecove

Hello Sir Hello Sir We have checked your requirement and I am ready to fix the mentioned issue according to the needs. Our "Ecove Solution" team is experienced full stack developer working with joomla , Word press, Περισσότερα

£200 GBP σε 5 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
6.3
customwebxpert

Hi there, Hope you doing great !!! I have gone through your requirements very well for "Magneto - delete files" and its should be performed out accordingly with topmost skills. I have proven track record in Περισσότερα

£200 GBP σε 4 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.7
w3care

**MAGENTO EXPERTS** Dear Client, I have understood your requirements taht your Magento based website is not working well and there is a need to delete the files on the same. I am very happy to inform you that I h Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
6.1
yanoosoftware

Hello, I have good work experience in Magento. I have developed several websites using Magento. I have 7 years of experience in eCommerce, HTML, Magento, PHP, Website Design ,Wordpress, Open Cart, Joomla, Mage Περισσότερα

£100 GBP σε 3 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
5.8
crystalhitesh

I am Magento developer having 8+ year experienced in design & custom theme & custom module development, working on both version 1. x to 2. x. All types of Magento solution can provide Skills: Wordpress/Magento/Linu Περισσότερα

£140 GBP σε 3 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
5.9
webdroid01

******************************MAGENTO CERTIFIED DEVELOPER********************************* Dear Client, Magneto website- problem with website. can't access c-panel so may need to go through VPS. We have few quer Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.8
KGeorgy

Hello, I am pleasure with your job for Magneto - delete files. Thank you for the job posting. It’s a pleasure to meet you. I’d really like to work with you on this one if possible! I do have a couple of questions, Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.3