Ολοκληρωμένο

magento import attributes

I have 2 extensions called "Magento Fast Product Import" (e-commerce team) and advanced product options (mageworx). Now my supplier provides me with a csv file for automatic updating all the product options.

The fast product import guide recommends the follwing code:

{'type':'drop_down','is_require':1,'sku':'custom option','sort_order':'100','title':'Default Title','values':{'1':{'sku':'value sku','sort_order':1,'title':'Default Title','price':100},'2':{'sku':'value sku2','sort_order':2,'title':'Default Title 2','price':200}}}

My cvs looks like this:

sku;attribute;att value;;attb sku;cost;qty;

3;Flavor;"Chocolate Mint";;1004L;0.000000;82

3;Flavor;"Rocky Road";;1004K;5.000000;6

So I tried the following:

3;{'type':'drop_down','is_require':1,'sku':'custom option','sort_order':'100','title':'Flavor','values':{'1':{'qty':'82','cost':'0.000000','sku':'1004L','sort_order':1,'title':'Chocolate Mint','cost':0.000000},'2':{'qty':'6','cost':'5.000000','sku':'1004K','sort_order':2,'title':'Rocky Road','cost':0.000000}}}

This works except the added quantity and cost which was not part of the sample. The extension company said this is because of the advanced product option extension, since cost and qty wouldnt normally be there.

So my problem number 1 is qty and cost need to be also updated. Problem number 2 is: I would have to manually enter all the feed data into the above code. This is more work then adding it directly into magento. So I need this to be re-programmed that my current feed will update all the attributes.

Ικανότητες: Magento, MySQL, PHP

Περισσότερα: cant reindex product attributes magmi csv import magento, import product attributes cms magento, magento add options attributes import, attributes import magento, import magento attributes, import multiple attributes labels magento, magento attributes import, oscommerce import magento, transfere attributes website magento, magento color size quantity, categories import magento, xml import magento, added buttons quantity oscommerce, example xml import magento, set size import magento product

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 61 αξιολογήσεις ) Cologne, Germany

Ταυτότητα Εργασίας: #13472710

Ανατέθηκε στον:

AlexNevsky

What experience do you have that is relevant to this project? I have 3+ years experience with Magento v1 developing (backend and frontend) Customization, rewriting and extend function of extensions, debugging and fix e Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(57 Αξιολογήσεις)
5.6

24 freelancers are bidding on average $173 for this job

graphicaa

What experience do you have that is relevant to this project? I am analysing & preparing reply to you & will send details with in 10 minutes ---------------------- Greetings, This is GOPAL for STALLIONi, Let me Περισσότερα

$34 USD σε 7 μέρες
(489 Αξιολογήσεις)
8.6
monitrix

What experience do you have that is relevant to this project? I have done projects in magento in past successfully so please check my profile. [login to view URL] [login to view URL] Proposal: Hell Περισσότερα

$180 USD σε 7 μέρες
(267 Αξιολογήσεις)
8.2
shivmirthyusl

What experience do you have that is relevant to this project? We have 7 Magento Certified Developers who are 6+ years experienced Proposal: "IT FLEX SOLUTIONS has focused exclusively on the Web Development/Designing p Περισσότερα

$333 USD σε 5 μέρες
(182 Αξιολογήσεις)
7.9
sapotacorp

Hello fborg!. Im a full stack developer, i can help you do this task fast. i have already charged a reasonable price. Please hire me!Thank you!

$159 USD σε 4 μέρες
(343 Αξιολογήσεις)
7.4
gopalvora

What experience do you have that is relevant to this project? i have more then 6 + year experience in the magento . Proposal: Hi I have gone through the details of your project and we find it well within our ca Περισσότερα

$257 USD σε 8 μέρες
(422 Αξιολογήσεις)
8.1
caroldata

What experience do you have that is relevant to this project? we have worked on 2 project similar to your requriement Proposal: Hi, As you are looking to develop a Website so I am glad to inform you that we are an Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.9
$155 USD σε 3 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
5.2
$155 USD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.2
MiniBigTech

What experience do you have that is relevant to this project? [login to view URL] Proposal: Hello, Its Minibigtech. Here it is my pleasure to state that my Web development skills are very sharp and u Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.0
$100 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.7
$155 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.2
smartyogeeraj

What experience do you have that is relevant to this project? i have no question about the jobs Proposal: Hi Sir, I've read project requirment and I will give you unique, fresh, professional Custom Magento website Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.9
seriouswork888

What experience do you have that is relevant to this project? I am having 6+ years of experience in Magento. Proposal: Hello, As I have seen your Job Post I am ready to import attributes in Magento store. I a Περισσότερα

$222 USD σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.7
buhechahiren

What experience do you have that is relevant to this project? i have 5+ year of experience in magento development so i can do that i have done many module or extension for my client so i can developed any kind of exten Περισσότερα

$220 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.2
$155 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.7
tangramua

hi, after carefully reviewing your reqiest I am ready to help you because we have relevant experience in magento. Drop me a line to discuss details.

$263 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.0
seastech

What experience do you have that is relevant to this project? Have 8+ years of rich experience in Magento and I have worked on similar task which you are looking for. Proposal: Hello There, Greetings of the day, Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.0
altafunic

A proposal has not yet been provided

$166 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.5
Cipherweb

What experience do you have that is relevant to this project? Here I would like to confirm you that I am Magento developer and I have extensive expertise in Magento Store Development, Extension Development, 3rd Party G Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.5
samarthbuch

What experience do you have that is relevant to this project? Please have a look on our Magento Portfolio and our work areas- [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
2.4