Κλειστό

Look for a server builder

I want to hire someone who can help me with server builder for my new project

Ικανότητες: PHP, SMTP, Διαχείριση Συστήματος

Σχετικά με τον Πελάτη:
( 0 αξιολογήσεις ) San Francisco De Las Llagas, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #34319251

28 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $164 για αυτή τη δουλειά

(124 Αξιολογήσεις)
8.7
(102 Αξιολογήσεις)
7.9
abhi98041

Hello, my name is Abhishek. This project is related to SERVER ADMINSTRATION and I will discuss more in detail to understand project scope and requirement (like features ,functionality , extra required services , etc ) Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(378 Αξιολογήσεις)
7.6
udayarpandey2022

Greetings! I have deep experience with servers, specially Linux. I am hopeful about help you. Thank you

$250 USD σε 7 μέρες
(496 Αξιολογήσεις)
7.2
(532 Αξιολογήσεις)
7.5
(200 Αξιολογήσεις)
7.2
kuldeepvk

Hi, I will set up and configure VPS server for hosting websites on it and update DNS so that website will be live from new server successfully and less time with full honesty .I will configure all required services a Περισσότερα

$80 USD σε 1 μέρα
(552 Αξιολογήσεις)
7.3
maxpl

Hello Sir, Hope you are doing great. I am an experienced web developer. I am working as a developer for last 8 Περισσότερα

$200 USD σε 7 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
6.7
ayesha0124

Hello there, The skills SMTP, System Admin and PHP u mentioned on the project fall under my level of expertise so i can surely help u with it. Please have a look at my profile: https://www.freelancer.com/u/ayesha0124 L Περισσότερα

$250 USD σε 8 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
6.5
drkamine

Hello, I'm an IT expert with more than 15 years of experience in the IT industry . I'm Cisco Certified networking professional 300-100 and 300-115 and Linux Certified Professional lpi 101, 102 and red hat certified sys Περισσότερα

$150 USD σε 1 μέρα
(116 Αξιολογήσεις)
6.3
EmmaWat

Greetings! I have read your description carefully and understand what you actually need. I am an experienced developer and can handle this project easily and in perfect manners. I am available now and can start right a Περισσότερα

$200 USD σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
5.1
mannaranjit756

Hello, I have read your project description carefully. I will make sure the website is build right according to your requirements. I have very strong experience with PHP, Laravel, WOrdPress, CSS, HTMl etc Let's have a Περισσότερα

$99 USD σε 7 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.5
giaphung2k1

Hello handsome brother I have carefully checked your request and I am absolutely sure that I can execute the project very well. I am very interested in this project because it matches my skills. I'm ready to start y Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
4.6
rumyr

Dear Sir I can help you build server according to your requirements for your project. Please feel free to contact me if you have any queries. Best Regards Tanvir Rumman

$140 USD σε 7 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.7
mandionisio154

⭐Hello! ⭐ I read your bid and I think I'm guy who you need. A Professional Full-Stack Web developer with four years of experience is here. I'm working very cheaply because I'm beginner on freelancer. I use these techno Περισσότερα

$120 USD σε 7 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.7
nehashriva

Dear Client I Neha and I am having 6 years of extensive work experience in wordpress/woocomerece and PHP and also with their plugins/Extension too respectively. Please check some website from my portfolios which i ha Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.3
Olechkashusar272

Hi Derrick Please check my previous project here. [login to view URL] And you can see it on my profile reviews. If you think I am suitable for your project, please contact me when you are Περισσότερα

$120 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.8
ayesharifatmed

Hello There! This is Ayesha Siddiqua. Nice to meet with you. I am an M.B.B.S doctor. I have completed my graduation from North Bengal Medical College under Rajshahi University. A versatile and professional Web & Mobil Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.5
SaleemKhadar

Can you please share the complete project details over the private chat? Regards, Saleem

$140 USD σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.3
ngovanchinh8686

Hi, I have read your description over. As a refined web application developer, I have already developed lots of websites. That's why I think I can get this done in a timely manner. Happy to discuss on project details Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.0