Ολοκληρωμένο

loading time issue for wordpress site

my hosting is go daddy and i have a wordpress site.

it was working fine and well until recently the loading time for the website took up to a minute to load.

i was advised to upgrade or to optimise the site to improve loading speed.

my site is [login to view URL]

[login to view URL]!/cfYQnZ/[login to view URL]

Ικανότητες: CSS, HTML, PHP, WordPress

Περισσότερα: wordpress dashboard slow, wordpress website taking too long to load, wordpress load time, my wordpress site is very slow to load, wordpress slow admin, what is slowing down my wordpress site, how to make wordpress site faster, reduce page load time wordpress plugin, Create a working modern Woocommerce design for a new wordpress site., wordpress site working, optimize wordpress site, checkout working wordpress site, improve site loading time joomla, wordpress site loading, hosting wordpress site yahoo, wordpress site load time, wordpress site working firefox, turnaround time wordpress site, flash site long loading time, flash site loading time decrease

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Singapore, Singapore

Ταυτότητα Εργασίας: #17343160

Ανατέθηκε στον:

yogeshssanwal

Hello, I think my ability is just Suitable for your job and I can Fix the loading time issue into your WordPress Website and make it fast perfectly, you will get satisfied result…Thanking you !! I have Skills in PHP, Περισσότερα

$30 SGD σε 1 μέρα
(266 Αξιολογήσεις)
7.1

53 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $41 για αυτή τη δουλειά

Softmania

Hi, Thank you for reading our message. Please know Wordpress is our main area of expertise, we have large experience in creating custom themes and custom plugins, as well doing optimization for wordpress sites. Περισσότερα

$56 SGD σε 2 μέρες
(472 Αξιολογήσεις)
9.0
$100 SGD σε 3 μέρες
(512 Αξιολογήσεις)
8.2
TakeReal

Hello, My name is Sergey. I am Freelancer from [login to view URL], Russia. I check "madewhifflove" website and I can see very big delay. I can help you as WordPress expert to find why your site is slow and speed up it. Περισσότερα

$140 SGD σε 2 μέρες
(1777 Αξιολογήσεις)
8.1
WebXcellance

Hello there, As per my understanding, you need a loading time issue for existing WordPress site. We have 6+year experience in website design and developments in HTML, PHP, CSS, Wordpress. We are interested in your pro Περισσότερα

$31 SGD σε 1 μέρα
(181 Αξιολογήσεις)
7.0
laabhaa

Hi Greeting of the day! Thank's for providing us with an opportunity to bid on your project. We can solve the loading time issue for WordPress site. We have 450+ projects completed by our 24 + employees so we are Περισσότερα

$27 SGD σε 1 μέρα
(171 Αξιολογήσεις)
7.3
royalwebraisers

Dear Hiring Manager, I’ve carefully gone through your job posting on “ ” and I believe I am the right person for the job. From my enclosure, you will approve of my impressive business strategies, which have heape Περισσότερα

$31 SGD σε 1 μέρα
(124 Αξιολογήσεις)
6.4
vranjan

Hi, My work experience as shown in my profile have helped me develop mastery in WordPress. From your brief, I noticed that you need to resolve your problem loading time issue for WordPress site. Please have a Περισσότερα

$12 SGD σε 1 μέρα
(164 Αξιολογήσεις)
6.9
mizanbdit

Hi, I think optimization will help to load site within few seconds.. I will make the site faster and smoother. Normally, I optimize 20+ issues including CSS, JS, HTML, DataBase & images, etc. to speed up. Would pla Περισσότερα

$51 SGD σε 2 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
6.5
esagetech

My Speed Optimize Work: + [login to view URL] + [login to view URL] + [login to view URL] + Before: [login to view URL] + After: [login to view URL] Before: [login to view URL] Περισσότερα

$120 SGD σε 1 μέρα
(90 Αξιολογήσεις)
6.3
maxtechsl

Hello, i am ready to fix your Wordpress website load time. I also hosted many Wordpress website with Godaddy and confident to fix to your satisfaction. Please open message board for further discussion. Regards Evin Περισσότερα

$36 SGD σε 1 μέρα
(99 Αξιολογήσεις)
6.5
gnkart

Hi there, I am ready for work now.I am well experienced in speed optimization. I can increase scores on gtmatrix and google page speed. After my work website will surely load fast. As per your requirement I am perf Περισσότερα

$100 SGD σε 1 μέρα
(91 Αξιολογήσεις)
5.7
Meenutechnology

Hi there , Hope your doing good . We understood your need to reduce your website loading time , we are expertise in reducing the loading time of the website . We will use Gtmetrix and Pingdom to test it . Περισσότερα

$29 SGD σε 1 μέρα
(130 Αξιολογήσεις)
6.3
gopaldbr

thanks sir i am professional web designer i will do work according your requirements for more details PM me we will discuss more about your project thanks regards gopal

$27 SGD σε 1 μέρα
(156 Αξιολογήσεις)
5.6
vinutnaa

Dear Sir, I have read your job description and checked your website loading time. I'm very much flexible to work on your website loading time issue and can able to decrease the load time of your website with proven Περισσότερα

$25 SGD σε 1 μέρα
(35 Αξιολογήσεις)
5.3
webcodeater

hi your site have image optimize issue please check below link [login to view URL]

$13 SGD σε 0 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
5.4
tuhin07cse

Dear sir, I am a expert wordpress developer. I have 5 years professional experience on wordpress development. I am ready to start now. Sample of my work: wpfreesupport[.]com llcservices[.]net Thanks & Regards Περισσότερα

$27 SGD σε 0 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
5.7
hawkscodes

Hi, I have read your exact requirement in which you have mentioned that you want your existing site should be more speedup. I have checked the current performance on pingdom where we can't get the result because site Περισσότερα

$51 SGD σε 1 μέρα
(60 Αξιολογήσεις)
5.4
faizansaleem1598

Hi, This is 'Faizan' and I would like to work on your project and offer my services by delivering a quality website design + development at a reasonable price and making sure to deliver a fine product. Let me know Περισσότερα

$27 SGD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.7
kyyany

Hello. Nice to meet you. My name Serhii. My experience in IT 10+ years. I am engaged in server setup and optimization. As a result, your site will load faster and the site will be able to serve more visitors per se Περισσότερα

$111 SGD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.8
$27 SGD σε 1 μέρα
(41 Αξιολογήσεις)
5.2