Ολοκληρωμένο

loading time issue for wordpress site

my hosting is go daddy and i have a wordpress site.

it was working fine and well until recently the loading time for the website took up to a minute to load.

i was advised to upgrade or to optimise the site to improve loading speed.

my site is [login to view URL]

[login to view URL]!/cfYQnZ/[login to view URL]

Ικανότητες: CSS, HTML, PHP, WordPress

Περισσότερα: wordpress dashboard slow, wordpress website taking too long to load, wordpress load time, my wordpress site is very slow to load, wordpress slow admin, what is slowing down my wordpress site, how to make wordpress site faster, reduce page load time wordpress plugin, Create a working modern Woocommerce design for a new wordpress site., wordpress site working, optimize wordpress site, checkout working wordpress site, improve site loading time joomla, wordpress site loading, hosting wordpress site yahoo, wordpress site load time, wordpress site working firefox, turnaround time wordpress site, flash site long loading time, flash site loading time decrease

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Singapore, Singapore

Ταυτότητα Εργασίας: #17343160

Ανατέθηκε στον:

yogeshssanwal

Hello, I think my ability is just Suitable for your job and I can Fix the loading time issue into your WordPress Website and make it fast perfectly, you will get satisfied result…Thanking you !! I have Skills in PHP, Περισσότερα

$30 SGD σε 1 μέρα
(279 Αξιολογήσεις)
7.1

51 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $40 για αυτή τη δουλειά

Softmania

Hi, Thank you for reading our message. Please know Wordpress is our main area of expertise, we have large experience in creating custom themes and custom plugins, as well doing optimization for wordpress sites. Περισσότερα

$56 SGD σε 2 μέρες
(481 Αξιολογήσεις)
9.1
$100 SGD σε 3 μέρες
(523 Αξιολογήσεις)
8.3
TakeReal

Hello, My name is Sergey. I am Freelancer from [login to view URL], Russia. I check "madewhifflove" website and I can see very big delay. I can help you as WordPress expert to find why your site is slow and speed up it. Περισσότερα

$140 SGD σε 2 μέρες
(1827 Αξιολογήσεις)
8.1
WebXcellance

Hello there, As per my understanding, you need a loading time issue for existing WordPress site. We have 6+year experience in website design and developments in HTML, PHP, CSS, Wordpress. We are interested in your pro Περισσότερα

$31 SGD σε 1 μέρα
(188 Αξιολογήσεις)
7.1
laabhaa

Hi Greeting of the day! Thank's for providing us with an opportunity to bid on your project. We can solve the loading time issue for WordPress site. We have 450+ projects completed by our 24 + employees so we are Περισσότερα

$27 SGD σε 1 μέρα
(186 Αξιολογήσεις)
7.4
royalwebraisers

Dear Hiring Manager, I’ve carefully gone through your job posting on “ ” and I believe I am the right person for the job. From my enclosure, you will approve of my impressive business strategies, which have heape Περισσότερα

$31 SGD σε 1 μέρα
(131 Αξιολογήσεις)
6.6
vranjan

Hi, My work experience as shown in my profile have helped me develop mastery in WordPress. From your brief, I noticed that you need to resolve your problem loading time issue for WordPress site. Please have a Περισσότερα

$12 SGD σε 1 μέρα
(196 Αξιολογήσεις)
7.0
mizanbdit

Hi, I think optimization will help to load site within few seconds.. I will make the site faster and smoother. Normally, I optimize 20+ issues including CSS, JS, HTML, DataBase & images, etc. to speed up. Would pla Περισσότερα

$51 SGD σε 2 μέρες
(133 Αξιολογήσεις)
6.6
esagetech

My Speed Optimize Work: + [login to view URL] + [login to view URL] + [login to view URL] + Before: [login to view URL] + After: [login to view URL] Before: [login to view URL] Περισσότερα

$120 SGD σε 1 μέρα
(102 Αξιολογήσεις)
6.5
maxtechsl

Hello, i am ready to fix your Wordpress website load time. I also hosted many Wordpress website with Godaddy and confident to fix to your satisfaction. Please open message board for further discussion. Regards Evin Περισσότερα

$36 SGD σε 1 μέρα
(104 Αξιολογήσεις)
6.5
gnkart

Hi there, I am ready for work now.I am well experienced in speed optimization. I can increase scores on gtmatrix and google page speed. After my work website will surely load fast. As per your requirement I am perf Περισσότερα

$100 SGD σε 1 μέρα
(108 Αξιολογήσεις)
5.8
Meenutechnology

Hi there , Hope your doing good . We understood your need to reduce your website loading time , we are expertise in reducing the loading time of the website . We will use Gtmetrix and Pingdom to test it . Περισσότερα

$29 SGD σε 1 μέρα
(138 Αξιολογήσεις)
6.4
webcodeater

hi your site have image optimize issue please check below link [login to view URL]

$13 SGD σε 0 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
5.6
tuhin07cse

Dear sir, I am a expert wordpress developer. I have 5 years professional experience on wordpress development. I am ready to start now. Sample of my work: wpfreesupport[.]com llcservices[.]net Thanks & Regards Περισσότερα

$27 SGD σε 0 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
5.7
vinutnaa

Dear Sir, I have read your job description and checked your website loading time. I'm very much flexible to work on your website loading time issue and can able to decrease the load time of your website with proven Περισσότερα

$25 SGD σε 1 μέρα
(36 Αξιολογήσεις)
5.4
hawkscodes

Hi, I have read your exact requirement in which you have mentioned that you want your existing site should be more speedup. I have checked the current performance on pingdom where we can't get the result because site Περισσότερα

$51 SGD σε 1 μέρα
(69 Αξιολογήσεις)
5.5
gopaldbr

thanks sir i am professional web designer i will do work according your requirements for more details PM me we will discuss more about your project thanks regards gopal

$27 SGD σε 1 μέρα
(159 Αξιολογήσεις)
5.6
hamzafiaz0003

Hello, we can Optimize Wordpress website to make it load fast for [login to view URL] Optimized more than 200+ Wordpress websites We are team of Professional web developers & Optimization Experts 4+ years [login to view URL] give us Περισσότερα

$50 SGD σε 1 μέρα
(71 Αξιολογήσεις)
5.7
rvtechsolution

Hello, Greetings for the day!!! I am interested and ready to fix both urls my site is [login to view URL] [login to view URL]!/cfYQnZ/[login to view URL] f from malware and getting any ot Περισσότερα

$100 SGD σε 0 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
5.5
faizansaleem1598

Hi, This is 'Faizan' and I would like to work on your project and offer my services by delivering a quality website design + development at a reasonable price and making sure to deliver a fine product. Let me know Περισσότερα

$27 SGD σε 1 μέρα
(26 Αξιολογήσεις)
5.3