Ακυρώθηκε

License Check box

25 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $21 για αυτή τη δουλειά

ineedWorkJob

Greetings sir, I have read your project details and i will add "Agree To EULA" for upload. EULA stands for end user license agreement. Sir, i can deliver this project sooner than you expect and will be over your Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(123 Αξιολογήσεις)
6.6
dreammate0621

Hello! I am a web developer. I can add "Agree to license" check box for upload to your website I can start work right now and will finish it asap I guarantee the good result. I will wait for your reply. Thank you.

$20 USD σε 1 μέρα
(26 Αξιολογήσεις)
5.5
seniorcoder024

Hello I would be very glad to meet you. I read your description carefully. I can bring you perfect result as you want. I am an experienced web developer and designer with the depth knowledge related to PHP, Bootstrap, Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.6
SBITServices

I have checked attached image and i will do ti [login to view URL] last 6 years i have developed 500+ websites on Wordpress, Core Php, Shopify, Joomla. I am expert on developing Hotels, Ecommerce website, Directory Website etc. I Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(43 Αξιολογήσεις)
5.1
abdulmannan9

Hi there -THis is Abdul MannanI can add "agree to license checkbox" on your web form as per your requirements WITHIN AN HOURS.

$30 USD σε 1 μέρα
(26 Αξιολογήσεις)
4.9
wpdexigner

Hello sir! i am professional web developer and and have 9 years excellent experience, i am sure i can do to make a check biox with the text, it is very easy for an expert like me, please give me a chance to work with y Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(39 Αξιολογήσεις)
4.6
unix515

Hi, sir. I read your project more carefully. I am web developer with python, CSS/HTML , php , Web-Design, javascript and wordpress. I am interest in your project and I will give satisfaction with my skill. For a short Περισσότερα

$30 USD σε 7 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.4
natlan82

Hi there and good afternoon!! I have read your project about adding the small text "agree" to license check box and I am ready to get started with it right away. Thanks in advance!!!

$10 USD σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
3.5
shahzaibkhan19

Hi there! This is Shahzaib. I have reviewed your project, and I would really be interested in working on your project. If you need any revision, I will provide you FREE of cost until I get your 100% satisfaction. And I Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.4
TraciY

I have done the html for the license confirmation checkbox. You can see the demo at the following link. [login to view URL] I can use either javascript of jquery for the functions. L Περισσότερα

$20 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.1
ydharia045

Hey, I'm interested in your project. Please send me a message so that we can discuss more. sir i would like to add agree to license check box on your website. i have 2 years experience in web development in php codeig Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.3
TheCodeSolutions

Hi there, I can add your checkbox in your website to agree with license. If the user mark the checkbox then it will continue to next page otherwise it will not. I can do it for you. Thank you.

$28 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.0
akiramatsui0305

Hello. @@@ It's wonderful.@@@ I am a full time freelancer and I will work hard on this till completion. An Expert Website developer on freelancer.com and I do not bid on projects which I am not sure. I will not disap Περισσότερα

$20 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
2.3
hrr5000

plz chat me I am web developer and can do this fast and easily >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

$15 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.2
seniordev0425

Hi, there. I've looked your uploadconfirm.png. It is a piece of cake for me. If your hire me, i will provide you in short time. Regards, James

$15 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.0
solutiontan812

♠♠♠ Hi Dear ♠♠♠ I read your requirements carefully and I am sure 100% with 8+years experience that I can satisfy you with my work. That is because of - I am a PHP expert who has 8 years of experience with Laravel/ Περισσότερα

$20 USD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
tomkobat

Hi, I know many php frameworks like Nette, Symfony, Laravel but from your word i determined that you uses vanilla php which i know too. This will be easy

$20 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
venus0523

Hi,sir. i might be help you in my experience. I'v enough experience of website in freelancer. I can do your project perfectly with my rich experience. I will do the best for you and will delivery on time Best regards.

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
farhansarim92

Hi, Sir/Madam. I've just checked all requirements of your project 'On adding check box'. I'm a professional software engineer and I'm able to fulfill your project requirements ,you may be interested in me. Please come Περισσότερα

$20 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
naumaanjaved

This is a very simple project and need just a little tweaking .. I am very excited to work with you on your project. I am good at HTML, CSS, PHP, Javascript languages, CodeIgniter, bootstrap Frameworks and JQuery, Amc Περισσότερα

$10 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0