Κλειστό

1813 - Late Fee Calculator

We have a custom php application for service orders. We require a module that calculates late fees for overdue invoices and then creates a new a new invoice for the late fee.

Requirements

- Must be developed in Laravel

- Cron Job will run twice each month, on the 15th and 28th date, to check any outstanding invoices as of that day. System must check if an invoice has already been generated for a specific invoice in the last 30 days, to ensure that there are no duplicates

- Late Fee is calculated based on an (annual %, /365 ) x days overdue. Minimum amount is $6.50, so late fee is either $6.50 or greater

Full Project scope will be provided to shortlisted bidders.

To ensure you have read the scope of work fully, please add 'bottle' to your bid reply.

Ικανότητες: Javascript, Laravel, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: custom php application, paypal api custom php application, custom calculator form php, dial asterisk extensions custom php application, custom software application development se soho php win32 flash, custom shipping fee calculator, custom calculator script php, create custom php calculator, build custom php calculator, shipping fee calculator php code, hotel fee calculator, automatic paypal fee calculator, paypal fee calculator, free php web service application, custom php shipping calculator, journey fee calculator, create calculated date adobe designer, add delivery fee calculator website based zip code, php knowledge base application service, gprs web service php application

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 42 αξιολογήσεις ) Toronto, Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #16731030

27 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $147 για αυτή τη δουλειά

kchg

Hi there..... I just read your proposal. I am top 6 freelancer of freelancer.com as you will see in my profile (http://www.freelancer.com/u/kchg.html) I am so interested in your job post as the best guru of website de Περισσότερα

$250 CAD σε 3 μέρες
(474 Αξιολογήσεις)
9.6
sapotacorp

Dear thejobugroup! After carefully reviewing the experience requirements for the job description, we feel that we are suitable for the job. Our latest Canada's projects: [login to view URL] Best regard Περισσότερα

$176 CAD σε 5 μέρες
(726 Αξιολογήσεις)
8.4
tranngocanh1702

bottle Hi, I am Anna with more than 6 years experience in web and cross-platform app development including Hybrid, PHP, Laravel framework, Slim, CodeIgniter, MySQL, PostgreSQL, HTML, CSS, Javascript, jQuery, Vue Περισσότερα

$250 CAD σε 5 μέρες
(139 Αξιολογήσεις)
7.6
sandyagg

I will set your late fee calculator in lalvel project. Can we discuss further on chat to know more about your requirements. Anju (Sandyagg)

$210 CAD σε 4 μέρες
(175 Αξιολογήσεις)
7.4
maxpl

Hi, Please ask me for demo of similar work. I am a full stack developer from Poland. I read your proposal and understood your requirement. Latest work : [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$66 CAD σε 5 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
6.7
tyang0928

[login to view URL] I am a PM/Web developer with 7 years experience. I read fully your requirement and I am sure I can finish your project asap. I can do anything with php/javascript and laravel framework. We can discuss in Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
6.5
$155 CAD σε 1 μέρα
(92 Αξιολογήσεις)
6.6
Europa17

Hi there Nice to meet you. Just checked your description carefully. I have good skills in core php, laravel , javascript and mysql. I will provide you best result as you want. Please send me a message so we can di Περισσότερα

$244 CAD σε 3 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
6.6
ergauravsethi376

bottle Hello , I gone through your Proposal as you mentioned you need Laravel expert developer for your project as you needed to develop module "late fees for overdue invoices", which will triggered with Cron Job. I Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
6.3
ahmeddarwish123

Being a PHP/laravel developer for past 5 years, I am familiar with Invoice related Website Development. I would be more than happy to work on your task. I am sure to provide you with the best possible result. My m Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
6.0
$150 CAD σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.7
jaypala

bottle I am expert in Laravel and can easily develop invoice and late fee calculator application easily. I have 8+ years of experience in website development services. I am proficient in PHP, Mysql, Codeigniter, Lara Περισσότερα

$150 CAD σε 5 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.5
vantuanvn

Dear sir, My profile : [login to view URL] I am Tuan Tran in Vietnam, I have 12 year in Software Industry with many running products. I have experience in web application with many large sites in PHP (laravel, ci, Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.7
irfankhokhar1986

Hi, Greeting of day. I being a WebExpert, with over 7 year's of experience in Web development (i.e, Symfony3, Symfony2, Symfony1,Laravel,Codeigniter, wordpress) I can assure you to provide 100% of quality work Περισσότερα

$30 CAD σε 3 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
5.5
linbenrong

bottle Dear Client. As a talented web developer skilled in Laravel, I am very interested in your project. For over 7 years, I have been developing web application using php and php frameworks such as laravel, CI. Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.2
$161 CAD σε 3 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.4
insystemgrps

BOTTLE I have good knowledge of laravel. i can able to do this task verywell with good quality. my motto is client satisfaction and i'm looking for long term relation ship. Thanks, Rajesh

$150 CAD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.7
sudenis

bottle Hi, That project was already here, What happens? I have enough competence to do that. Please share details, Thank you for your time, Denis

$200 CAD σε 14 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.8
neetudhankhar19

A proposal has not yet been provided

$150 CAD σε 13 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.2
alihaider5152

we read your requirement about late fee calculator and we want you to know that we have a good experience in php,wordpress,laravel,angular.js,javascript,bootstrap, seo,net,html and css with web crawling too our team co Περισσότερα

$35 CAD σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.6