Κλειστό

Laravel/PHP Docker AWS ECS Gitlab CI/CD

I'd like to setup CI/CD Pipeline on my Laravel/PHP project using Gitlab and AWS ECS.

If you have experience, reach out to me please.

Thank you

Ικανότητες: PHP, Laravel, Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Docker, DevOps

About the Client:
( 0 αξιολογήσεις ) Boise, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #32645970

22 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $200 για αυτή τη δουλειά

(354 Αξιολογήσεις)
7.5
hoisticdeveloper

Hi. I am a professional developer with 8+ years experience in Docker, Laravel, PHP, Amazon Web Services and DevOps. An expert coder, able to learn and adapt quickly to new technologies. I've checked the job description Περισσότερα

$155 USD σε 7 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.8
(78 Αξιολογήσεις)
6.2
(49 Αξιολογήσεις)
5.9
(43 Αξιολογήσεις)
5.9
ibragim5555

⭐⭐⭐⭐⭐ Hi how are you? GitHub/GitLab CI/CD, AWS EC2 are my professional experiences. If you give me the chance, I can complete the project in a competitive timeline. And perfectly!!! Could you share with me more details Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(25 Αξιολογήσεις)
5.7
umairkaramat24

Hi, how are you? I go through the description and read it carefully, I know exactly what you are looking for. I have 5+ years’ experience in these skills DevOps, PHP, Amazon Web Services, Laravel and Docker. I have so Περισσότερα

$250 USD σε 14 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.0
(8 Αξιολογήσεις)
5.0
NEHABHAT92

Hi, I can create Laravel/PHP Docker AWS ECS Gitlab CI/CD I am an experienced Web developer and work on crypto currency development and equipped with all the necessary skills to provide you best website that completely Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.4
ramakrishnapanig

Hi! Thank your posting "Laravel/PHP Docker AWS ECS Gitlab CI/CD". i understand your requirement . I have 7+ years of work experience in Laravel, Core php and Mysql, codeignitor, custom wordpress plugin development, W Περισσότερα

$300 USD σε 7 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.1
antima5

Hi, We are DevOps , Linux, Docker, kubernetes,GitLab, AWS experts and can do this. Please get in touch to start. Thanks

$250 USD σε 7 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
4.8
Techlogixs

Hello, I hope you are doing well. I have 4+ years of experience in Laravel/PHP. I have I have gone through your requirements and I am sure I can deliver you this project in very less time. Please award me this project Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
4.5
f9programmer

Hello , I am a developer based out of Hyderabad , India . I have developed and hosted a few applications for my clients on PHP , Laravel , Nodejs , Vuejs , React and React Native . I have also helped my clients Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.3
huiyeeleong

Hi there, I’m specialised in AWS devops and building modern application using CICD i can manage your task easily and provide the best practice. Thanks

$140 USD σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.7
Kttrine26

Hi [login to view URL] Availability: 40+ hours/week. Ready to start work immediately. The coding is just my life. As you can see from my profile, I have worked several companies. so I have rich experience web development. If you Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.5
(11 Αξιολογήσεις)
3.4
Valuesolutions

Hello, I hope this finds you well. I have just seen your project requiring; PHP Amazon Web Services Laravel Docker DevOps I believe that my 10-year experience in this field is what you need right away. Avoid the heada Περισσότερα

$200 USD σε 4 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.7
hatchenkopavlo

I have experience in Laravel, AWS EC2 and CI/CD, also with aws S3 bucket. Just share me on chat if you are inteested in. Thanks.

$140 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
2.6
AbhishekSingh08

6+ years experience in Reactjs / Redux / Angular / flutter / Nodejs / PHP / Django / Backned - Frontend development! All of our programming skills: *Front-end: - HTML, HTML5, JSON. - TypeScript, JAVASCRIPT (Ajax, , Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.7
vishantkamboj0

Hello sir I have 4+ years expirence as a Devops engineer. I can easily setup Laravel application with AWS ECS. Also configure CI/CD pipeline. Thanks

$100 USD σε 4 μέρες
(1 Κριτική)
0.7