Ακυρώθηκε

integrate very simple node.js ([login to view URL]) chat app with codeigniter 3 website

I already Developed Website using codeigniter 3 & also developed chat app using node.js ([url removed, login to view]) but I can't integrate both of them to work together. I need someone to help me, tell me what to do.

I want developer to teach me & I will pay in hourly rate according to teaching hours.

The chat system will then be integrated inside website which is online freelance marketplace built with Codeigniter 3

Ικανότητες: Codeigniter, node.js, PHP, Redis, Socket IO

Περισσότερα: wordpress, php, Anugular.js, android, codeigniter, iphone, mvc, node.js, simple node.js, node.js chat, node js api integrate, node js chat, php, codeigniter, node js, node js voice chat, node js app freelancing, socket.io node.js, socket.io node, node.js socket.io, google app engine node.js, simple facebook chat app blackberry, iphone simple chat app, simple chat app iphone, simple chat app, ios simple chat app, android simple udp chat app, create simple chat app, chat app vb6

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 7 αξιολογήσεις ) cairo, Egypt

Ταυτότητα Εργασίας: #15834801

4 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $9/ώρα για αυτή τη δουλειά

$11 USD / ώρα
(6 Αξιολογήσεις)
5.5
sushilpathariya

I have gone through your Job post and I can understand your job requirement thoroughly. I have a total of 7 years of experience in Web Designing and Development and had completed a number of projects with some great Περισσότερα

$7 USD / ώρα
(34 Αξιολογήσεις)
5.2
rgvwp

**Our Expertise** Front End: HTML5, CSS3, Bootsrap, NodeJs, AngularJs, Javascript, jQuery Scripting: PHP Framework : CodeIgniter,Laravel Style: MVC Architecture Database: MySQLi Programming External services : Περισσότερα

$11 USD / ώρα
(5 Αξιολογήσεις)
5.1
$7 USD / ώρα
(23 Αξιολογήσεις)
5.0