Η Εργασία Δε Βρέθηκε

Συγνώμη δεν μπορέσαμε να βρούμε τη δουλειά που ψάχνεις.

Βρες τις πιο πρόσφατες δουλειές εδώ:

log corelation on wazuh 6 μέρες left

i need log corelation on the wazuh server

€8 - €30
€8 - €30
0 προσφορές
Contractor Invoice Excel Template 6 μέρες left
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

Description SHORT BACKGROUND INFO We create ready-to-use Excel templates and Custom spreadsheet solutions for global markets and market them via our website. We are constantly accepting new teammates who are extremely skilled in Excel and VBA. So, if we like the quality of your work, we will offer many new tasks after this one. To understand the structure of our templates please check our website ...

€27 (Avg Bid)
€27 Μέση Προσφορά
2 προσφορές

Dovrei fare questo progetto per settembre tramite utilizzo di linguaggio Java, Design Patterns, GUI e relazione/documentazione con utilizzo di ArgoUML, StarUML o Eclipse Papyrus. Fornisco progetto e linee guida. In privato poi forniro una tipologia di progetto gia svolta per dare una traccia e un esempio di come va svolto il progetto. I have to do this project for september through the use of Jav...

€176 (Avg Bid)
€176 Μέση Προσφορά
5 προσφορές

I need UI/UX for crypto wallet, such as bitcoin or zcash or what not. Deliverables only photoshop files don’t even need pad just jpgs. This job was posted from a mobile device, so please pardon any typos or any missing details.

€855 (Avg Bid)
€855 Μέση Προσφορά
13 προσφορές
Postfix help needed 6 μέρες left
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

I'm looking for someone with excellent email server and Postfix knowledge to give me some tips and help. I have a small email server running under Debian 9 and Webmin/Virtualmin. It needs a little Postfix setup modification. This is what I want: Generally I use a SMTP Relay/Smarthost ('relayhost', usually SocketLabs) to send emails via SMTP. But for 2 or 3 email recipients the emai...

€9 - €27
€9 - €27
0 προσφορές
3d Modeling & Rendering 6 μέρες left
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ

Are you an expert in 3d modeling and rendering? Are you available to work right now (for next few hours)? If the answer to above questions is YES. Then place a bid with 'YES AVAILABLE' so that I can discuss the project with you right away.

€19 - €157
Σφραγισμένο
€19 - €157
13 προσφορές
Need Content Writing 6 μέρες left

Bid only if you can complete task within 2 hours Can give 50 Rs per 400

€8 (Avg Bid)
€8 Μέση Προσφορά
2 προσφορές

These changes need to be done maximum budget is 15000 INR. If you want more than that please don't bid and waste my time

€183 (Avg Bid)
€183 Μέση Προσφορά
3 προσφορές

Basically we divide 2 type of trade, one is Local Exchange (P2P Exchange) and other is International Trade for [κάνε είσοδο για να δεις το URL] as described as following: 1. Local Exchange: Peer to Peer Exchange A cryptocurrency escrow in which an amount of crypto is held by our ...

€3121 (Avg Bid)
€3121 Μέση Προσφορά
6 προσφορές

Looking for an expert in Shopify Dropshipping development someone that has plenty of experience in Shoptimized Them & Dropified app

€13 / hr (Avg Bid)
€13 / hr Μέση Προσφορά
1 προσφορές