Κλειστό

Installation in virtual server

6 freelancers are bidding on average €16/hour for this job

yashaswini510

hello its not clear from your description about the type of work required. please expand on the details and then we can decide the timeframe of completion. please message me back to discuss in detail and we can get st Περισσότερα

€15 EUR / hour
(194 Αξιολογήσεις)
6.3
volga629

NetworkLab is experts in infrastructure design and build. Our reach experience in networking and VoIP will help design and complete you project in optimal way. Also we can offer post deployment support to accommodate Περισσότερα

€16 EUR / hour
(10 Αξιολογήσεις)
4.7
€16 EUR / hour
(6 Αξιολογήσεις)
4.9
WTechvision

Dear sir I set up many websites using Wordpress, Drupal and Joomla. I like Wordpress very much!!!4 Clients of Wordpress websites always asked a lot of customization for purchased templates, so I did much work to Περισσότερα

€16 EUR / hour
(7 Αξιολογήσεις)
2.0
€13 EUR / hour
(1 Αξιολόγηση)
1.9
karans2015

A proposal has not yet been provided

€19 EUR / hour
(0 Αξιολογήσεις)
0.0