Κλειστό

Install Scalable Voip Platform Including Asterisk, a Sip Router a Billing System

Install Scalable Voip Platform Including Asterisk, a Sip Router a Billing System.

The installation will be on multiple VPS options include (Linode, Amazonn EC, Digital Ocean, etc.)

Users can select and pay for DIDs online. DID selection could be by Country, Area Code, City Code or Country and State..

The System will handle Prepaid Calling Cards allowing them to top op their accounts for DID usage and termination services.

Use Sip Router (Kamailio, Openser, Opensips) Load Balancing, Registrar, Routing outgoing calls by LCR for termination

Integrate a billing system (A2Billing or suggest other)

Allow scalability

Integrate with CRM

To be installed

Sip Routers (Kamailio, Openser or OpenSips ) Split for incoming and outgoing calls

Asterisk Realtime (4 instances)

Billing System (A2Billing or Suggested alternative)

CRM (Vtiger, SugarCRM or Other CRM)

MySQL Database (Master/Slave)

System Testing Tools

Security Tools

Ικανότητες: Asterisk PBX, Linux, MySQL, PHP, VoIP

Περισσότερα: setup voip solution using oktell sip-gsm gateway & asterisk - open to bidding, asterisk voip platform, install sip router centos, magnus billing demo, magnusbilling, voip billing service provider, cdr billing software, free voip billing software, billrun cloud, freeswitch billing, freepbx billing module, php, mysql, voip, asterisk pbx, install asterisk buffalo router, sip router linux individually asterisk, install server voip asterisk linux, asterisk sip proxy install, systems administrator voip platform including asterisk openser freeswitch

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 11 αξιολογήσεις ) Norcross, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #15843594