Κλειστό

Install Elastic search on my domain

25 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο £118 για αυτή τη δουλειά

sanjay2004

Hello, My understanding for the project is you are looking out to have a integration of elastic search to your website. kindly give your website URL. so that we can distinguish framework of your website. We have Περισσότερα

£201 GBP σε 10 μέρες
(1436 Αξιολογήσεις)
10.0
idragon712

Dear Sir. Nice to meet you. My name is YanYing.D. Thank for the opportunity to place bid on this project. I have read your description in carefully and so I think this job is best fit to me. I am a full time web Περισσότερα

£200 GBP σε 3 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
7.5
yashaswini510

hello i will install the elastic search on your domain.. I am an experienced system administrator and i can do this.. please message me back right away to discuss the details and get started.. thank you...

£80 GBP σε 1 μέρα
(448 Αξιολογήσεις)
6.9
kuldeepvk

Hi, I will install elastic search on domain. Please let me know when to [login to view URL] discuss. Thank you

£38 GBP σε 0 μέρες
(278 Αξιολογήσεις)
6.9
rightbigboss

Hello. How are you? I am Senior Web Developer who has strong knowledge about the Elastic Search area. I can give you perfect result within short time. Let's have a short chat and discuss in detail. Kindly send to Περισσότερα

£250 GBP σε 3 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
6.8
jbosseu

I have worked as server admin for big names like [login to view URL] and servercentre.net. Over 8yrs of working with cpanel, directadmin and plesk servers. Can install elastic search for you. Let me know.

£44 GBP σε 1 μέρα
(166 Αξιολογήσεις)
6.0
infihost

Hi, I will install elastic search on the domain. I do have expertise in server setup, server configuration, migration, etc Thank you.

£55 GBP σε 0 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
5.4
debianguy

Hi. Elasticsearch can be installed using severals ways according linux distribution used. I've installed elasticsearch over debian and ubuntu without problem. For install elastic search we need a ssh aaccess w Περισσότερα

£40 GBP σε 1 μέρα
(51 Αξιολογήσεις)
5.0
royalrandhawa

"I CAN DO THIS EASILY WITHIN 3 HOURS" I am Full Stack Developer and Expert Designer, having expertise in web development, web UI/UX, Mobile App Development and Designing. Wordpress, Joomla, Magento including payment ga Περισσότερα

£100 GBP σε 0 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
4.7
deytps86

Hello I am working in Bigdata/Hadoop technologies for years. I work in ELK technologies (Elastic Search, Logstash, KIbana). I also work in Hadoop, Mapreduce, Spark (Streaming & MLLib), Kafka, Cassandra, MongoDB, Pos Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.4
nt1225

Hello. I read your detail description on this project carefully. I have much experience of website development. I grasped various frameworks and used suitable frameworks in my works. Backend: ruby on rails, larav Περισσότερα

£100 GBP σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.3
westdvina

Hello I can install Elasticsearch to your server I can also recommend you to use Apache Solr instead Elasticsearch

£150 GBP σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.3
Kuvvat

Hi how are you? please could you share more about your task? thanks good luck...................................................

£111 GBP σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.0
kbganesan87

I have more than eight experience in development, devops and aws. I will finish this project with in 4 hrs.

£44 GBP σε 1 μέρα
(21 Αξιολογήσεις)
3.7
nurlan1992

Good afternoon. i can help you with your project, please message me. With best regards sysadmin Nurlan. ****************************************************************************

£105 GBP σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.3
arash18k

Hi, I've installed many ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) stack and i can set this up in no time. Ping me with your requirement and i can start working in it ASAP. Best Regards, Arash

£50 GBP σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.6
£111 GBP σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.7
aliarslangorsi12

I can install this for you. I am an expert in this with an experience of 5 years in this field. Kindly reply me so that I can discuss it with you.

£150 GBP σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.3
£127 GBP σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.8
sohamdutta0109

[login to view URL] View my profile here. I am a devops engineer who is also a RHCSA.

£111 GBP σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0