Κλειστό

Implement Captcha bypass on current PHP script

65 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $418 για αυτή τη δουλειά

$555 SGD σε 10 μέρες
(259 Αξιολογήσεις)
8.6
$254 SGD σε 3 μέρες
(671 Αξιολογήσεις)
8.5
xtreemsolution

Still waiting for your valuable feedback. Hello Greetings !! I have carefully examined your project description that you are looking for a developer to enhance an existing php code to bypass Captcha. Plea Περισσότερα

$700 SGD σε 6 μέρες
(142 Αξιολογήσεις)
8.7
RockStone435

I understand that you need to implement captcha by pass. I have implement captcha bypass in the past as well. I can share references. Looking forward to work with you.

$322 SGD σε 5 μέρες
(669 Αξιολογήσεις)
8.8
shivmirthyusl

Hi There, Thank you for the opportunity. You are looking to enhance an existing PHP code to bypass Captcha. Can you please share the details on the PHP code you are looking to enhance. Looking forward to seein Περισσότερα

$555 SGD σε 10 μέρες
(269 Αξιολογήσεις)
8.4
marketingmindz

Can you share the code to be enhanced? Which website's Captcha code does it bypass? We've 5+ years of experience in Website development and are confident we can enhance the Captcha bypass code. Looking forwa Περισσότερα

$750 SGD σε 10 μέρες
(122 Αξιολογήσεις)
8.4
riteshjain009

//**WE CAN DO THIS AS PER YOUR NEED **// Hello Employer ! Hope you doing great. With the reference of your description We would like to inform you that we are the most eligible team here with whom you can disc Περισσότερα

$300 SGD σε 3 μέρες
(358 Αξιολογήσεις)
7.9
pointlogic

Hello, I always provide fastest results with quality,I have done more than 300 projects here..I have an experience of more than 10 years in web development and maintenance. I have in-depth knowledge of php, mysql, java Περισσότερα

$250 SGD σε 7 μέρες
(347 Αξιολογήσεις)
8.2
ravinder246

Hello, I have used captcha bybass in many website and can do this implementation of captcha bybass on php script perfectly. Let me know when you will available for further discussion. Thanks, Ravinder

$300 SGD σε 4 μέρες
(411 Αξιολογήσεις)
7.7
extreamcode

HI There, I can assist you Implement Captcha bypass. I am very passionate about quality of my work, You will be pleased working with me. Let's have a quick chat to discuss it further. Relevant Skills and Experience Yo Περισσότερα

$555 SGD σε 10 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
7.7
KashirinA

⭐⭐⭐⭐ I will finish this captcha project for 2 days. ⭐⭐⭐⭐ I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well. * 4+ years experience in web design and develo Περισσότερα

$555 SGD σε 2 μέρες
(130 Αξιολογήσεις)
7.3
bestit4u

Hi. I am very interested in your project, because I have much experience in such projects. I have good skills with the program language including C/C++, C#, java, php, asp.net, python, VB.NET. So I have expert and s Περισσότερα

$555 SGD σε 10 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
7.2
rexzetsolutions

Can you please share the code with me and where u going to use the script, i am master of php with extensive expereince of 13 years, waiting for your reply as i am ready to start work right now

$250 SGD σε 1 μέρα
(314 Αξιολογήσεις)
7.3
beautymaria

Hi Thank you for your job post. I have just read your job description with care. I think your project is very suitable to me. I have good skills and experiences in php development. I can finish this project with smart Περισσότερα

$555 SGD σε 10 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
7.0
Abbasmotorwala

Hello, Hope you are doing well .. !!! I would like to assist you !! Please share me your requirement. Please feel free to get back to me with any further questions you might have. Thanks. Abbas

$555 SGD σε 10 μέρες
(134 Αξιολογήσεις)
6.9
WebXcellance

Hello there, We have 7+year experience in PHP, Wordpress. we are interested in your project. please ping me to discuss more about the project. Please check my recent work [login to view URL] ht Περισσότερα

$250 SGD σε 10 μέρες
(179 Αξιολογήσεις)
7.0
altarsft

Hello sir, we understood your requirment we can do it as we have experience and expertise in php and all its frameworks, mysql angularjs, nodejs, html, bootstrap please check the work that we did http://merawaki Περισσότερα

$555 SGD σε 10 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
6.7
$388 SGD σε 1 μέρα
(203 Αξιολογήσεις)
6.8
lovethomas1026

Hello! Thanks for your post. I read your requirement carefully. I have rich experienced in web development. If you give me a chance, I will satisfy you with good result. Please check my profile. I will wait your Περισσότερα

$300 SGD σε 5 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
6.7
glennwilkins

sir pm me i can finish this fast ... sir pm me i can finish this fast ... sir pm me i can finish this fast ...

$250 SGD σε 0 μέρες
(205 Αξιολογήσεις)
6.4