Σε Εξέλιξη

help with fixing a .htaccess loop and SSL (https) problem

I have set up my own website which was workign fine, untill I made a terrible mistake a couple of hours ago.

Somehow, i get a redirect loop (I think because of the .htaccess file).

The page keeps redirecting to the https version of the website, which was my goal for today, but I get an error on that page saying NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Ικανότητες: HTML, PHP, Ασφάλεια Ιστού

Περισσότερα: wordpress https redirect loop, disable really simple ssl, really simple ssl, htaccess redirect to https, ssl checker, really simple ssl cloudflare, redirect http to https htaccess wordpress, http to https wordpress, help fixing rss feeds, need help fixing website, vb6 ssl https control, need help fixing bugs mmorpg, htaccess loop, need help fixing pae, curl ssl cpanel problem, oscommerce help fixing bugs, ssl firefox problem, help fixing video chat, owa ssl certificate problem, help fixing joomla site

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Belgium

Ταυτότητα Εργασίας: #17029588

Ανατέθηκε στον:

umar119

Hi, I have read your project description. I'm ready to fix this simple issue. I can start work on this project right now and I can easily fix this redirecting loop. Please give me a chance.

€15 EUR / ώρα
(106 Αξιολογήσεις)
7.3

12 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο €15/ώρα για αυτή τη δουλειά

shahid864

hello, i am ready to help you on giving the solution on .htaccess loop problem with ssl , i want to discuss to start right now. i have four yer experience in web development and maintaining the web sites. thanks

€22 EUR / ώρα
(372 Αξιολογήσεις)
6.7
judyferrell3

Hello. I am a professional web developer and ssl, htaccess expert. And I have many experience for web server, mysql, web hosting, php, etc... so I can do your project perfectly in a short time. Please send message Περισσότερα

€16 EUR / ώρα
(83 Αξιολογήσεις)
6.5
imranphp

Hi, My name is Imran and I have been working as a HTML/CSS/PHP/Wordpress Developer, Designer and Coder for the last 8 years. About Your Project: -------------------------- I have read your project details and Περισσότερα

€18 EUR / ώρα
(148 Αξιολογήσεις)
6.3
€16 EUR / ώρα
(131 Αξιολογήσεις)
6.2
MagentoQueen

Dear Client. I have been working as a Linux server admin since 8 + years. I have gone through your requirement and would love to fix your website. Please provide me the necessary details. I am ready to start wo Περισσότερα

€12 EUR / ώρα
(33 Αξιολογήσεις)
5.4
anjaneeshukla26

hii, I have read your requirements and after reading I can assure you that I can complete this work exactly the way you want... Please send me a message so we can discuss further... Thanks:":":":":":":

€13 EUR / ώρα
(51 Αξιολογήσεις)
4.6
ersumit88

Hi, It is my great honor to work on your project. I have all skills and experience for which you are looking for. Yes, I can help with fixing a .htaccess loop and SSL (https) problem My relevant skills for the Περισσότερα

€12 EUR / ώρα
(25 Αξιολογήσεις)
4.6
€13 EUR / ώρα
(10 Αξιολογήσεις)
3.8
jainml151170

I will do it immediately and i have 5+ experience in web development. I am sure will give you amazing results. if you have any questions please feel free to chat before ordering. My skills: - Magento 1 & 2 Theming Περισσότερα

€12 EUR / ώρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.5
€12 EUR / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.2
softtrinity

Dear Sir Its Nice to Connecting With SoftTrinity Solutions SoftTrinity Team Going To Read your Documents We have highly talented people team Ready to Do your Work with On time

€16 EUR / ώρα
(1 Κριτική)
2.1